Om oss

OpusCapita bistår företag att effektivisera alla betalningsprocesser genomomfattande purchase-to-pay och order-to-cash lösningar. Med 600 miljoner transaktioner per år, för mer än 8 000 kunder i fler än 100 länder, har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra aktöreransluter, handlar och växer. Tillsammans med våra kunder, anpassar OpusCapita försäljning, förvärv- och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2016 omsatte OpusCapita 240 miljoner euro och hade 2 000 anställda. OpusCapita grundades år 1984 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.

Vårt löfte är att tillhandahålla kontroll, efterlevnad och kostnadsbesparingar för våra kunder genom att omvandla purchase-to-pay och cash management till digitalåldern.

Och det är inte svårt för oss att kunna lova det. De senaste 30 åren har vi hjälpt tusentals kunder att omvandla sina finans- och dokumentprocesser från att skötas manuellt och vara pappersbaserade till att bli automatiserade och digitala – och därmed förbättrat deras verksamhet.

Som företag har vi tagit flera beslutsamma steg mot att förvandla det som började som en dokumenthanterings- och printtjänst till dagens OpusCapita, experten på digital omvandling inom vårt område. Vår tillväxt baseras både på vår egen kontinuerliga utveckling av tjänster och programvara och på kloka fusioner och förvärv. Idag kan OpusCapita tillhandahålla ett erbjudande som innefattar digitalisering och automatisering av inköp, fakturahantering och betalningar samt cash management och leverantörsfinansiering.

Det som gör vårt erbjudande unikt även med globala mått mätt är att vi kan förse bolag i olika stadier av den digitala omvandlingen med lösningar som förbättrar deras kapacitet – både de som till stor del redan har digitaliserat sina processer och de vars processer fortfarande sköts både manuellt och digitalt. 

OpusCapita 1980-2020

Vi började med att erbjuda bolagskunder printtjänster för utgående fakturor i syfte att förbättra hanteringen och kontrollen av pappersdokument. Snart expanderade vi dock tjänsten till att även innefatta skanning och lagring av inkommande fakturor och relaterade dokument för våra kunder.

Samtidigt började vi leda våra kunder till själva kärnan av digitalisering och började utveckla det arbete som senare resulterade i programvaran för huvudsakligen elektroniska banktjänster. Den här lösningen banade väg för oss bland skaparna av de digitala och automatiserade betalningssystem verksamheter världen över använder idag.

På 1990-talet var den globala trenden att öka effektiviteten genom att centralisera många processer. Som experter på ekonomiska processer och toppmodern teknik har vi bland annat utvecklat avancerade centraliserade betalningslösningar för våra kunders Shared Service Center.

Vi breddade också vårt erbjudande till att innefatta EDI (Electronic Data Interchange) och elektronisk fakturering, och försåg våra kunder med en banbrytande multikanalstjänst för att skicka och ta emot fakturor i olika format. Detta ledde till att vi blev en av Europas ledande aktörer inom e-fakturering om man mäter utifrån antalet transaktioner.

EElektroniska fakturor gjorde det naturligt att börja stödja våra kunders verksamheter genom att ta större ansvar för deras processer kring kundfordringar och leverantörsskulder. Det var tack vare den här utvecklingen vi blev en rutinerad outsourcingpartner inom ekonomi.

Utvecklingen av den specialiserade ekonomiprogramvaran resulterade i ett mångsidigt erbjudande som i slutändan möjliggör cash management och automatisering av kassaflödet. Vi utvecklade dessutom flexibla leveransmodeller, exempelvis molnbaserade tjänster.

Ett nytt exempel på vårt engagemang i att förbättra saker och ting är utvecklingen av programvara med robotteknik – en lösning som tar de ekonomiska processernas kostnadseffektivitet och fördelar till en helt ny nivå. Vi studerar ständigt ny teknik som artificiell intelligens och maskininlärning för att hitta nya innovationer.

Vi kan se i den dynamiska globala miljön att om en verksamhet ska lyckas och överleva beror det till stor del på hur effektivt de samarbetar och konkurrerar i sin egen supply chain, i sin bransch och i den bredare ekonomin – B2B-ekosystemet. För att lyckas måste verksamheter på ett effektivt sätt ta till sig den nya digitala infrastrukturen, sköta sin handel elektroniskt samt automatisera och optimera sina verksamhetsprocesser, så att de kan nyttja frukterna av den digitala realtidsekonomin: effektivitet, säkerhet, kontroll och transparens.

Över hela världen erbjuder vi produkter och tjänster inom purchase-to-pay, cash management och finansieringslösningar så att du kan få inblick i hela processen, kontroll över dina utgifter och ditt kassaflöde samt garanti att reglerna efterlevs. I tillägg erbjuder vi för vissa marknader produkter och tjänster inom order-to-cash, automatisering av dokumentprocesser och lösningar för ekonomi och redovisning.

Och vi är redo för vårt nästa drag. Vi kommer att fortsätta vara en aktiv och innovativ aktör i den spirande digitala realtidsekonomin. Med en vision om en heltäckande inköps- och betalningsprocess satsar OpusCapita på att genomdriva en omvälvande förändring när det gäller automatiserade transaktioner mellan olika företag. På så sätt vill vi göra det enklare att köpa och betala i handeln mellan olika företag och få denna process lika digitaliserad och enkel som det redan är på marknaden mellan företag och deras kunder.

För att förverkliga vår vision ska vi globalisera vår gemensamma erfarenhet och expertis för ett bredare Buyer Supplier EcoSystem och kombinera våra globala tjänster inom purchase-to-pay, cash management och finansieringslösningar. Vi ska även gå vidare med våra lokala lösningar inom order-to-cash, automatisering av dokumentprocesser samt ekonomi- och redovisningstjänster och på så sätt ge våra kunder en smidig lösning som förenklar transaktioner och relaterad information över hela världen.

2013 bytte företaget namn till OpusCapita och lämnade det gamla namnet, Itella Information, bakom sig. Namnet OpusCapita kommer från den banbrytande leverantören av elektroniska betalningar och automatiserade kassaflöden, som började sin verksamhet på 1980-talet och förvärvades av Itella Information 2011.