Peppol kommer till Europa: Anslut dig till det växande nätverket!

april 07, 2017

PEPPOL-nätverket expanderar snabbt i olika delar av Europa. Jag uppmuntrar dig att ta en närmare titt om du inte redan är bekant med denna akronym.

PEPPOL ger interoperabilitet

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) skapades till följd av ett projekt som leddes av den Europeiska kommissionen för att underlätta elektronisk gränsöverskridande upphandling och fakturering mellan europeiska leverantörer och den offentliga sektorn. OpenPEPPOL-organisationen har sedan 2012 varit ansvarig för att ytterligare utveckla de relaterade standarderna. OpusCapita har aktivt deltagit i detta arbete.

PEPPOL har blivit en betydande valmöjlighet för utbytet av elektroniska fakturor i Europa eftersom det löser den allra största utmaningen gällande kommunikation mellan företag: allmän interoperabilitet. PEPPOL-nätverket har enhetliga definitioner för alla sina tre huvudnivåer: adresser, dokumentformat och infrastruktur gällande överföringsmetod. Den standardiserade infrastrukturen skapar ett många-till-många-nätverk som är lätt för operatörer av alla storlekar att ansluta sig till. PEPPOL är, förutom att vara en kanal för elektroniska fakturor, ett nätverk för utbyte av dokument som relaterar till att sälja, köpa och betala, från kataloger till inköpsordrar och orderbekräftelser.

Många företag har hittills förbisett PEPPOL eftersom det är en standard för den offentliga sektorn. Men nätverket har fått ett starkt inflytande när det gäller överföring av meddelanden mellan företag. I Norge och Nederländerna utgör t.ex. B2B-fakturor redan en betydande andel av PEPPOL-nätverkets trafik.

Utöka ditt partnernätverk

Mer än 60 000 köpare i hela Europa har redan anslutit sig till PEPPOL:s nätverk och antalet bara ökar. Detta gör PEPPOL till en utmärkt möjlighet att snabbt utöka ditt nätverk av potentiella partners. Om din verksamhet redan har expanderat—eller kommer att expandera—utanför gränserna, bör du vara uppmärksam.

Nätverket används aktivt i bl.a. Norge, Danmark, Sverige, Österrike, Nederländerna och Belgien. Det används även inom sjukvården, i t.ex. Storbritannien. Nya EU-direktiv kräver att offentliga organisationer ska kunna ta emot och skicka elektroniska fakturor innan slutet av 2018, vilket på senare tid har gjort PEPPOL till ett hett diskussionsämne i många andra länder som t.ex. Polen. Det nationella genomförandet av de relaterade direktiven kommer ytterligare att påskynda införandet av PEPPOL och jag tror att effekterna snart kommer att återspeglas i handeln mellan företag.

160 åtkomstpunkter i Europa

Allt du behöver göra för att ansluta dig till PEPPOL-nätverket är att välja en åtkomstpunkt; dvs. en tjänsteleverantör som t.ex. OpusCapita. Via en enda åtkomstpunkt kommer du att kunna nå alla andra åtkomstpunkter inom nätverket, vilket för närvarande är 160 stycken som används av företag och organisationer i olika delar av Europa. Den lätthanterliga infrastrukturen liknar ett cellulärt nätverk. Att skicka fakturor och andra dokument mellan företag är lika enkelt som att ringa ett samtal från din mobiltelefon: även om du och din partner använder olika operatörer kommer ni att kunna nå varandra så länge ni vet varandras telefonnummer. Operatörerna kommer bl.a att säkerställa teknisk interoperabilitet.

Åtkomstpunkterna samarbetar med PEPPOL-myndigheterna och ansvarar för sina respektive områden eller sektorer. Det finns för närvarande åtta PEPPOL-myndigheter. Information om de parter som erhåller PEPPOL-meddelanden finns samlade i allmänna mottagarregister (SMP). Det finns för närvarande fler än 40 SMP-register. Antalet åtkomstpunkter och register har ökat markant det senaste året, vilket är en tydlig antydan till ett snabbt ökande intresse för PEPPOL.

Bli redo idag

PEPPOL är redan en del av OpusCapita's Business Network Services, vilket gör det ännu mer omfattande. Vi har också mer än 50 avtal om interoperabilitet med tjänsteleverantörer i hela världen. Genom PEPPOL kan vi utöka företags och organisationers möjligheter att sälja, köpa och betala effektivt på den europeiska marknaden och integrera automation i inköps- och betalningskedjor.

Att ansluta sig till PEPPOL-nätverket är ett enkelt sätt att förbereda sig för framtiden. Om du redan använder dig av elektronisk fakturering behöver du inte ändra dina nuvarande arbetsmetoder: som din tjänsteleverantör kommer vi på ett kompatibelt sätt att ansvara för att skicka och ta emot fakturor och för överföring av dokument relaterade till inköps- och betalningsprocessen. Format, standarder och protokoll bör aldrig bekymra dig. Kräv åtkomst och låt din tjänsteleverantör sköta resten.

Hur kan ditt företag dra nytta av PEPPOL? Titta på vårt inspelade webbseminarium för att ta reda på hur PEPPOL kan hjälpa dig att lösa utmaningarna i inköps- och betalningsprocessen.  Du kan även titta på presentationsmaterialet på SlideShare.