PEPPOL KOMMER ATT FÖRÄNDRA E-FAKTURERINGEN

april 06, 2017

Tillsammans med den befintliga europeiska infrastrukturen för e-fakturering har PEPPOL potential att göra om hela konceptet för internationell e-fakturering och elektroniska inköp.

Gillar du e-fakturering? Om svaret är ja har du förmodligen redan koll på PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online). Och om du inte har det föreslår jag att du kollar upp det. Jag tror att PEPPOL är på väg att nå en brytpunkt och att förändringen kommer att ske snarare förr än senare.

PEPPOL har sitt ursprung i projektet Pan-European Public Procurement Online. Målet med projektet, som finansierades av Europeiska kommissionen, var att förenkla elektroniska inköp mellan gränserna och göra det möjligt för europeiska leverantörer, stora som små, att på elektronisk väg hantera alla uppköpare inom offentliga sektor i Europa. 2012 tog OpenPeppol association över facklan och fortsatte arbetet med övervakning, underhåll och utveckling av de upprättade specifikationerna.

Billentis Market Report 2017 fastställs att den offentliga sektorn har flyttat till förarsätet i frågan om e-fakturering. De driver på marknadsutvecklingen och främjandet av digitalisering mellan handelspartners och av företag.

Interoperabilitet är nyckeln

Anledningen till att jag skulle satsa mina pengar på Peppol är det faktum att det löser det största problemet med e-fakturering mellan gränser idag – frågan om allmän interoperabilitet. Peppol-nätverket är en öppen many-to-many-plattform som standardiserats på alla tre nödvändiga nivåer: hantering och dirigering av meddelanden, dokument och specifikationer samt nätverkets överföringsinfrastruktur.

Med hjälp av dessa nyckelkomponenter kan problemfri interoperabilitet uppnås. Jag anser att det är nyckeln till utbredd användning av e-fakturering. Interoperabilitet gör det enkelt för alla företag, oavsett storlek, att använda e-fakturering. Det är avgörande för aktivering av leverantörer. Utöver e-fakturor kan Peppol-nätverket transportera andra elektroniska företagsdokument, vilket är livsviktigt för effektiva och öppna elektroniska upphandlingsprocesser.

Accesspunkt - Om du har tillgång till en har du tillgång till alla

Idag finns det nästan 180 accesspunkter (tjänsteleverantörer) i Peppol-nätverket. Om du ansluter till någon av de Peppol-kompatibla tjänsteleverantörerna, till exempel OpusCapita, kan du komma åt alla accesspunkter och deras respektive kunder, oavsett om det rör sig om ett företag i Norge, en offentlig sektor i Österrike eller en organisation inom hälso- och sjukvårdssektorn i Storbritannien.

Interoperabilitet är den största praktiska fördelen med Peppol. Jag har alltid tyckt att e-fakturering borde vara lika lätt som att lämna in ett brev på posten, eller som att ringa ett samtal på mobilen. Om du kan dina partners adress eller telefonnummer kan du kommunicera med dem, oavsett vilken operatör de använder.

Accesspunkt fungerar ungefär som postkontor. Allt man behöver skicka är en faktura, mottagaren PEPPOL-ID, som består av en landskod och mottagare organisation (källa: faktura.no)

Peppol behövs också för B2B-kommunikation

Företag ska inte undvika Peppol bara för att det tidigare varit en B2G-standard. Tekniken är mogen och Peppols specifikationer har länge ökat i användning även inom B2B-handel, exempelvis i Norge. Dessutom utökar Peppol aktivt sina standarder för att tillgodose behoven för B2B-fakturering ännu bättre. Nyligen tog jag över ansvaret för en av arbetsgrupperna, för att utveckla reglerna för fakturansvar. Jag är dessutom väldigt glad över det faktum att Peppol och EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) har gått samman för att påskynda användningen av e-fakturering i Europa. Många anser att Peppol och EESPA tillsammans har stor potential att förändra användningen av e-fakturering även utanför Europa.

Kräv maximal åtkomlighet

Den senaste åtgärden på EU-nivå för att främja e-fakturering är ett direktiv som förpliktigar offentliga myndigheter att stödja e-fakturering och gå över till elektronisk inköp i slutet av 2018. The global Billentis Market Report 2016 anser att dessa aktiviteter kan ha stora effekter för elektronisk inköp även i den privata sektorn, och jag håller med helt och hållet. Detta kommer också att ta Peppols popularitet till en ny nivå. 

Det bästa europeiska företag kan göra nu är att vara beredda. Att använda Peppol är i nuläget bara ett av många alternativ på marknaden. Det finns fortfarande direktanslutningar mellan företagspartner och självklart finns det nätverkslösningar tillgängliga för att skicka och ta emot e-fakturor. Det måste inte vara antingen eller-val för företagen. Inte heller bör det vara deras problem till att börja med.

Jag är övertygad om att det europeiska e-faktureringslandskapet inom några år kommer att ha förvandlats och att e-fakturering då blivit ”bara” fakturering. Under tiden ska du leta reda den partner som bäst kan förse dig med alla fördelar för minst arbete, låt din e-faktureringsleverantör lösa frågor gällande fakturaformat och standarder, och kräv maximal åtkomlighet!

AhtiblogAhti Allikas
Solution Owner, OpusCapita
Medlem av EESPA:s verkställande kommitté, ansvarig för projektet för fakturasvar inom OpenPeppol.

Jag är övertygad om att det europeiska e-faktureringslandskapet inom några år kommer att ha förvandlats och att e-fakturering då blivit ”bara” fakturering. Under tiden ska du leta reda på den partner som bäst kan förse dig med alla fördelar för minst arbete, låt din e-faktureringsleverantör lösa frågor gällande fakturaformat och standarder, och kräv maximal åtkomlighet!