OpusCapita har fullbordat sitt outsourcingavtal med BancTec gällande digitaliseringsproduktionen i Sverige, Norge och Polen.

oktober 02, 2017

OpusCapita, ett företag inriktat på att automatisera och digitalisera kunders upphandlings-, fakturerings- och betalningsprocesser, har idag fullbordat sitt outsourcingavtal med USA-baserade BancTec, ett Exela Technologies varumärke.

Enligt avtalet har OpusCapitas digitaliseringsproduktion i Sverige, Norge och Polen outsourcats till BancTec, som en del av Exela Technologies en global leverantör av enterprise information management (EIM) och transaction processing solutions (TPS). Avtalet avseende ett globalt digitaliseringspartnerskap kungjordes den 26 juni 2017.

Uppskattningsvis 330 medarbetare på OpusCapita har övergått till det nya bolaget med gällande anställningsvillkor bibehållna. OpusCapita har fortsatt ansvar för omkring 800 fakturadigitaliseringskunder efter övergången. OpusCapitas digitaliseringsverksamhet i Finland och Estland påverkas inte av detta avtal.

Outsourcingpartnerskapet ger OpusCapita tillgång till BancTecs internationella digitaliseringsnätverk och stödjer OpusCapitas tillväxtstrategi att bli ledande i det globala ekosystemet av köpare och leverantörer.

För mer information, se kungörelsen.

För mer information, se www.exelatech.com.