OpusCapita har avyttrat sin verksamhet inom finans och redovisning

september 12, 2017

OpusCapita, ett företag som fokuserar på att automatisera och digitalisera kunders upphandlings-, fakturerings- och betalningsprocesser har idag slutfört avyttringen av sin verksamhet inom finans och redovisning till Longship, ett norskt investmentbolag. Avyttringen meddelades den 4 maj 2017. Avtalets värde har inte offentliggjorts.

Sammanlagt har 800 medarbetare i 8 länder överförts till det nya bolaget med nuvarande anställningsvillkor bibehållna. När affären är fullt genomförd har OpusCapita 1300 medarbetare i 9 länder.

Avyttringen är ett viktigt strategiskt steg för OpusCapita och gör det möjligt för OpusCapita att fokusera på sin kärnverksamhet inom transaktioner och programvara. För den avyttrade verksamheten inom finans och redovisning möjliggör upplägget för ytterligare utveckling av verksamheten med tydligare kundfokus och tillväxtplan.

Oberoende av detta upplägg så omorganiserar OpusCapita sin kvarvarande verksamhet. OpusCapitas dokumenthanterings-, fakturerings- och inkassotjänster integreras som en del av Posti Groups tjänsteerbjudandet under andra halvåret 2017. Omorganisationen ger ytterligare stöd åt OpusCapitas tillväxtstrategi i syfte att fortsätta uveckla globala lösningar för upphandlingar, betalningar och kontanthantering.

Om OpusCapita

OpusCapita hjälper organisationer att sälja, köpa och betala effektivare genom att tillhandahålla omfattande lösningar för purchase-to-pay och order-to-cash. Med 600 miljoner genomförda transaktioner årligen av över 8 000 kunder i mer än 100 länder har vi skapat ett globalt ekosystem där köpare, leverantörer, banker och andra parter hittar varandra, samverkar och växer. Tillsammans med våra kunder omvandlar OpusCapita försäljning, upphandling och finansiella processer till den digitala tidsåldern. År 2016 var OpusCapitas nettoförsäljning 240 miljoner Euro och sysselsatte 2 000 medarbetare. OpusCapita grundades 1984 med huvudkontor i Helsingfors, Finland. OpusCapita är ett helägt dotterbolag till Posti Group Corporation. Läs mer på www.opuscapita.com.

Om Longship

Longship är ett privat investmentbolag som riktar in sig på mellanstora tillväxtbolag i Norge. Longship samarbetar med ägare och skickliga ledningsteam i tillväxtföretag. Vi stöttar våra företag med finansiella resurser och erfarenhet för att öka tillväxten och förverkliga deras fulla potential. Vi gillar komplexa och utmanande möjligheter och försöker alltid se bortom det självklara för att förstå det unika hos ett visst företag. Longship tror att samverkan med ledningen, som är lika ambitiösa som vi, är grundläggande för att uppnå ett företags fulla potential. Läs mer på www.longship.no.

För ytterligare information:

OpusCapita

Karoliina Haikonen, kommunikationschef karoliina.haikonen@opuscapita.com tel +358 44 345 5554