Molnet skapar värde för den lokala entreprenören

februari 28, 2017

Sju år efter privatiseringen är konkurrensen mellan apotekskedjorna stenhård. Apoteken möter höga krav på en effektiv organisation, där kundnöjdhet och låga kostnader är förutsättningar för konkurrenskraftig överlevnad.

Apoteksgruppen är en statligt ägd apotekskedja med 176 anslutna apotek som drivs av 180 egenföretagare. Apoteken ägs till 99 procent av de lokala entreprenörerna. Apoteksgruppens centrala serviceorganisation stöder och samordnar egenföretagarna genom gemensamma system för bland annat ekonomi, IT och inköp.

Apoteksgruppen verkar i en fakturaintensiv bransch och totalt hanterar kedjan 130 000 fakturor varje år. En viktig del i resan till att bli ett modernare och mer digitaliserat företag har därför varit att reducera tiden som går åt för apotekspersonalen till att hantera alla leverantörsfakturor som kommer in.

— Det är viktigt för oss med ett system som fungerar bra centralt, såväl som för användarna på apoteken, säger Simona Muntean, controller på Apoteksgruppen i Sverige. Belastningen minskar för våra interna stödfunktioner och entreprenörerna kan lägga mer tid på verksamheten.

Med hjälp av OpusCapita har man infört en standardiserad molnbaserad lösning på en gemensam plattform, som hanterar alla leverantörsfakturor för samtliga apoteken och den centrala serviceorganisationen. Såväl pappersfakturor som digitala fakturor förs in i systemet. All behörig personal kan på så vis enkelt komma åt fakturorna och utläsa deras status på plattformen.

— Apoteksgruppens digitala transformation visar på styrkan i molnbaserade lösningar. I en så komplex struktur med över 300 användare, är en standardiserad lösning en självklarhet. Vi ser att behovet av effektiva molnbaserade plattformar ökar, inte minst i fakturaintensiva branscher. Det handlar i slutändan om att frigöra tid till mer värdeskapande aktiviteter, säger Hans Halldén, Country Manager, OpusCapita Sverige.

Lösningen finns även som app vilket är värdefullt framförallt för apoteksägarna. De är inte längre bundna till en dator för att kunna hantera fakturor, utan kan enkelt göra det var de än befinner sig.