Sverige tar språng mot papperslös fakturering

oktober 16, 2017

Stockholm; 2017-10-10; Idag godkändes samtliga acceptanskontroller som Ekonomistyrningsverket, ESV, genomfört på leverantören av automatiserade ekonomitjänster, OpusCapita. Direkt kommer flera svenska myndigheter att påbörja sin anslutning till PEPPOL via OpusCapita. Bland dem tungviktare som Finansinspektionen och Ekonomistyrningsverket. Sammanlagt öppnar ramavtalet som ESV har tecknat med OpusCapita dörren för tvåhundratjugofem myndigheter att ansluta sig till PEPPOL, nätverket för elektronisk handel och e-inköp.

OpusCapita sköter myndigheters anslutning till PEPPOL

Ekonomistyrningsverket (ESV) tecknade i april i år ett omfattande statligt ramavtal med OpusCapita, Nordens ledande företag inom automatiserade ekonomitjänster, för hantering och distributionen av fakturor till myndigheters kunder. Avtalet omfattar både e-faktura, pappersfaktura och arkivering av räkenskapsinformation enligt bokföringslagen.

Syftet med ramavtalet är att skapa en enkel och naturlig anslutning till PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-line). Genom nätverket får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som är anslutna internationellt. Det finns dag över etthundratusen registrerade användare av PEPPOL. År 2014 var den siffran tiotusen.

Elektronisk fakturering via PEPPOL har snabbt blivit en hygienfaktor bland företag i Norden. I Danmark finns redan ett förbud mot pappersfaktura i offentlig sektor, vilket har gynnat utvecklingen av elektronisk fakturering i hela näringslivet. Norge inför ett förbud från och med 1 januari 2018.

Avtalet ligger i linje med OpusCapitas långsiktiga strategi att hjälpa organisationer och företag på sin digitala resa från papper- till e-faktura.

Läs mer om ESV’s ramavtal med OpusCapita för statliga myndigheter

Läs också nyheterna från
Upphandling24.se Hög tid för myndigheter att ansluta sig till Peppol 
Inköpsrådet.se Bättre förutsättningar för e-handel

 

För mer information, vänligen kontakta

Matts Ek
Head of B2B onboardingprogram, OpusCapita Sverige
Tel. +46 76 126 99 79
matts.ek@opuscapita.com

Oliver Hofmann
Kommunikationsrådgivare
Tel. +46 768 786 163
oliver.hofmann@coast.se

 

Om PEPPOL

PEPPOL är ett nätverk för elektronisk handel och e-inköp. Nätverket består av en teknisk plattform, avtal samt anvisningar och specifikationer. PEPPOL möjliggör för köpare och säljare att nå varandra på ett enkelt sätt. Genom att ansluta sig får användarna tillgång till samtliga köpare och säljare som finns anslutna till PEPPOL internationellt. PEPPOL tillhandahåller stöd för prioriterade elektroniska processer för fakturering, beställningar och upphandling och avser processer inom B2B och B2G.