Därför vinner bankkopplingar som tjänst över de traditionella sätten

augusti 02, 2017

Varje företag behöver hantera sin bankkopplingar för att på ett enkelt och effektivt sätt skicka betalningsuppdrag samt erhålla statusmeddelanden och kontoinformation.

Varje företag behöver hantera sina bankkopplingar för att på ett enkelt och effektivt sätt skicka betalningar till banker samt erhålla statusmeddelanden och kontouppgifter.

Det går inte att driva företag utan att ha en bra relation med minst en bank. Varje företag behöver hantera sina bankkopplingar för att på ett enkelt och effektivt sätt skicka betalningar till banker samt erhålla statusmeddelanden och kontouppgifter.

Vissa använder internetbanker och andra verktyg som deras banker erbjuder. För andra passar det bäst med en helt automatiserad och integrerad lösning, exempelvis en så kallad betalningsfabrik - payment factory. Anslutningarna kan variera från direkta anslutningar till bankspecifika direktkopplingar, eller regionala standarder som EBICS eller lösningar som använder SWIFT för att uppnå global räckvidd.
Jag har arbetat med inom cash management området i nästan tio år.

Det inbegriper bland annat hantering av internationella betalningsprocesser, säkerhetsaspekter, samt bank- och ERP-integreringar. Under dessa år har jag på nära håll följt hur digitaliseringen drivit utvecklingen av leveransmodeller som tjänst, inte bara som ett program. Det har exempelvis förändrat området bank connectivity. Jag anser att vi har nått ett skede där connectivity mellan företag och bank har blivit en handelsvara.

Företag som ska ansluta sig till en bank eller ett finansinstitut, kan antingen köpa tekniken bank-connectivity, som ett program eller som en tjänst. Som sakkunnig tycker jag att fördelarna med handeln av connectivity först blir verklighet när bankanslutningarna erbjuds som tjänst.

Jag har noggrant jämfört alternativen och tycker att de flesta företagen idag gynnas av att välja connectivity som tjänst. Här följer några konkreta anledningar.

Du får plug-and-play-connectivity

1. Anta att ett företag med mycket internationell betaltrafik väljer connectivity via det globala SWIFT-nätverket. Den standardmässiga lösningen SWIFT Alliance Lite 2, levereras med ett program samt inloggningstokens samt en valbar VPN-lösning för dina anslutningar. Eftersom du köper teknik kopplas din IT-avdelning in för att fastställa investeringen i den befintliga IT-infrastrukturen och bedöma investeringen som krävs för installationen, samt för att bestämma var installationen ska äga rum och hur alla krav ska uppfyllas.

2. Alternativet är att få connectivity som en tjänst från en certifierad SWIFT-partner. Om du exempelvis väljer en Alliance Lite 2 Business Application för ditt företags betalningsprocesser eller cash management, ingår SWIFT-anslutningen med den molnbaserade lösningen. I sådant fall krävs endast att du genomför ett par enkla steg för att gå med i SWIFT och aktivera din BIC-kod, för åtkomst till det globala banknätverket

”Betala för vad du får”

När det gäller bankanslutningsteknik finns två alternativ. Antingen betalar du för fasta kapitalutgifter (CAPEX) för att köpa program med lokal installation, eller så betalar du för rörliga driftkostnader (OPEX) och då köper du tjänster från molnet.

När du köper dina bankanslutningar som en tjänst skulle man kunna vända på det gamla uttrycket ”du får vad du betalar för” och säga ”betala för vad du får”. Priset på din connectivity från företag till bank är transparent. Betalningen för tjänsten baseras helt på den faktiska förbrukningen och det finns inga dolda eller stora indirekta kostnader.


Alternativet är de växande kostnaderna till följd av att köpa en intern lösning. Licensen för connectivity-programmet är bara början.

Eftersom du exempelvis behöver skaffa plattformen för programmet bör du vara beredd på att implementeringskostnaderna skjuter i höjden, samtidigt som du själv ska hantera uppgraderingar och underhåll.

Hålla dig borta från trasslet med tekniska specifikationer

Jag tycker att en av de största skillnaderna mellan de två alternativen framhävs när vi börjar gå in på integrering. Att integrera tekniska statusrapporter och protokoll från bank till ekonomisystem är alltjämt en utmaning. De som väljer connectivity som en tjänst undviker att behöva ta sig igenom en mängd tekniska specifikationer och processer. Tjänsten fungerar på en högre nivå och döljer den underliggande komplexiteten bakom de kontrakt som jag och andra tekniskt insatta kallar gränssnitt. Kunddiskussionerna kan vara inriktade på betalningstyper och format som behövs för att hjälpa kundens företag.

Säkra funktioner för framtiden

När är dina bankanslutningar är igång är det dags att ställa dig frågan hur du ska ordna support för lösningen. Om du är verksam i en global miljö behövs support i princip dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt. Därför att dina kassaflöden och företag ständigt ska kunna vara igång utan problem. Det ger upphov till flera frågor.

  • Har du tillräckligt med IT-resurser för att bevaka den connectivity som hålls internt dygnet runt och samtidigt kunna tillhandahålla programsupport?
  • Hur är det då med de interna tjänsteavtalen mellan dina finans-, treasury- och IT-funktioner?
  • Innehåller de detaljerade beskrivningar om tillgänglighetsmått, katastrofåterhämtning, säkerhetskopiering av tjänsten och supportfönster?
  • Och viktigast av allt, vet du efter allt arbete om din lösning faktiskt bygger på de bästa rutinerna?
  • Arbetar du även med att hålla dig uppdaterad med bankregleringar och teknikutvecklingen inom det området?

Tjänsteavtalet bör övertyga dig om fördelarna med den moderna synen på tjänster inom bank-connectivity, eftersom alla frågor ovan besvaras i ett standardpaket.

Du behöver inte bygga en lastbil för att kunna köra den!

Sammanfattningsvis bör du tänka på den här liknelsen. Om du skulle behöva frakta varor till kunderna, hade du då byggt en egen lastbil från början och prövat dig fram? Hade du utfört service på lastbilarna och uppgraderat till starkare motorer när det behövdes? Och hade du dessutom skött utvecklingen av lastbilförarnas kunskaper samtidigt som trafikregleringarna ändrades i samtliga geografiska områden som du är verksam i?

Jag är rätt säker på att svaret på alla de frågorna är ”nej” och att du hade köpt allt detta som en tjänst, eftersom moderna företag brukar vilja ha supporttjänster som just tjänster. Varför skulle man dra en annorlunda slutsats om vi bytte ut de tillverkade varorna mot betalningar i det här scenariot?

Ladda ned vårt faktablad om bankkopplingar