Information angående misstänkta försändelser på Frösön

mars 18, 2016

Stockholm 2016-03-18; Misstänkta försändelser har vid upprepade tillfällen påträffats av personal vid OpusCapitas anläggning på Frösön. Med anledning av de återkommande polisiära insatserna har händelserna rönt uppmärksamhet i svensk massmedia.

OpusCapita vill informera om att bolaget inte är mottagare till dessa försändelser utan fungerar som mellanhand till slutmottagaren.

För att så långt det går kunna garantera säkerheten för anställda vid anläggningen på Frösön, har beslutet tagits att upphöra med hanteringen av försändelser till slutmottagaren.

Vi på OpusCapita beklagar det inträffade och vidtar nödvändiga åtgärder för att reducera risken för ytterligare fall.

För mer information, vänligen kontakta:

Yvonne Klaesson

Digitizing Manager, OpusCapita

T: +46 70 662 8816

E: yvonne.klaesson@opuscapita.com