Först i Norden: Opuscapita erhåller beteckningen Swift-Certifierad Applikation för sin kapitalhanteringslösning

februari 16, 2016

OpusCapita har fått beteckningen 2015 SWIFT Certified Application Corporate Cash Management (SWIFT-certifierad applikation för kapitalhantering för företag 2015). Certifieringen tilldelas OpusCapitas molnbaserade lösning för kapitalhantering.

OpusCapitas kapitalhanteringslösning, som erbjuds under namnet SaaS, är integrerad med tjänsten SWIFT Alliance Lite2. Alliance Lite2 är SWIFTs molnbaserade lösning för anslutning till SWIFTs nätverk som omfattar mer än 10 000 banker och finansinstitut i över 200 länder.

OpusCapita är den ledande leverantören av tjänsten SWIFT Alliance Lite2 i Norden och var bland de första i branschen som integrerade tjänsten i sin molnbaserade lösning för hantering av kapital.

Det globala alternativet för anslutning har varit tillgängligt för OpusCapitas kunder för deras internationella kommunikation sedan 2013. Flera internationella företag har valt OpusCapitas molnbaserade kapitalhanteringslösning med SWIFT Alliance Lite2 för att centralisera och harmonisera sina koncernomfattande finans- och bokföringsprocesser.

Beteckningen SWIFT-certifierad applikation delas ut exklusivt till leverantörer som erbjuder kvalitetstjänster och lösningar som till fullo motsvarar SWIFTs stränga krav på standarder, meddelandetjänster och anslutning, vilket gör det lättare för användare att fastställa vilka leverantörer som tillhandahåller de bästa lösningarna på området.

”Vi har ingått partnerskap med SWIFT för att kunna leverera kapitalhanteringslösningar med verkligt global omfattning till våra kunder som kan tillgodose de varierande behoven i deras internationella verksamhet. OpusCapita visar engagemang för kontinuerlig utveckling på den högsta möjliga nivån av professionella standarder genom att vara en av endast ett fåtal leverantörer som tillhandahåller kapitalhanteringslösningar med SWIFT-certifiering”, säger Markus Makkonen, som är produktchef hos OpusCapita.

”Att sköta mångfalden av bankanslutningar med olika format är en verklig utmaning för internationella företag som eftersträvar harmoniserade processer, transparens och effektiva transaktioner. Med SWIFT-nätverket integrerat och säkert anslutet till våra molnbaserade tjänster kan OpusCapita erbjuda en driftklar lösning som kan nå praktiskt taget vilken bank som helst i hela världen. Och därigenom är Lite2-bankanslutningarna även skalbara och flexibla för t.ex. framtida utvidgning av verksamheten.”

Dessutom har OpusCapita sitt eget omfattande nätverk bestående av nästan 100 färdiga och testade direkta bankanslutningar som täcker nästan alla lokala banker i Norden samt många europeiska banker.

”Med den här täckningen kan vi tillhandahålla en genuin enskild åtkomstpunkt för enkel bankanslutning för alla företag, stora som små, med alla slags behov”, säger Makkonen.

Swift