Ulla Hemmi vald in i IT & Telekomföretagens styrelse

maj 07, 2015

Ulla Hemmi, VD för OpusCapita Sverige, har av en enig årsstämma valts in som ledamot av IT&Telekomföretagens styrelse. IT& Telekomföretagen representerar 1 200 företag med sammanlagt 100 000 anställda. Organisationen fungerar både som branschorganisation och arbetsgivarförening för hela IT och telekomsektorn i Sverige. OpusCapita erbjuder financial management i omfattande skala och med hög grad av automatisering till 11 000 kunder i 50 länder.

Digitaliseringen ligger idag högt på agendan och IT-användningen ökar i hela samhället.

– Det är mycket glädjande att Ulla Hemmi, tar plats i vår styrelse, säger Anne-Marie Fransson, Förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen och vice VD Almega. Vi är idag i ett spännande skede och har behov av Ullas erfarenhet och kompetens för att nå framgång i vårt arbete med att påvisa digitaliseringens möjligheter.

Ulla Hemmi tillför styrelsen specialkunskaper och ett tydligt perspektiv genom att hon representerar OpusCapita, som har en annorlunda profil än många av de övriga medlemsföretagen. OpusCapita fokuserar starkt på robotisering och automatisering inom tjänstesektorn, vilket är högaktuellt för många kunder.

– Den kunskapsintensiva sektorn blir allt mer betydelsefull. Det är dess frukter vi ska leva av i framtiden. Jag är stolt över att ha fått det här uppdraget, säger Ulla Hemmi, VD OpusCapita Sverige. En viktig fråga för IT&Telekomföretagen är nivån på den svenska utbildningen. För att få en bättre konkurrenskraft krävs det att fler har en grundutbildning inom IT-området.  

 IT & Telekomföretagen har en omfattande medlemsverksamhet. Ulla Hemmi kommer speciellt att engagera sig i frågor som rör frågor kring digitalisering av arbetsuppgifter.

Om IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn med cirka 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. Tillsammans driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom Almega.

Ulla Hemmi CV urval

OpusCapita Sverige, VD

2014 –

AlteLate Consulting AB, owner

2007 –

Aditro Financials AB, divisionschef

2007 – 2009 

IBM Global Services North East, Affärsområdeschef

2005 – 2006 Schweiz

IBM Global Services, ITS Services Country Manager

2004 – 2005 

IBM Global Services, DPE Delivery Project Executive

2003 – 2004 

IBM Global Services, Manager Service Delivery Sweden

2002 – 2003

Tieto, (TietoEnator) Division Managing Director

1998 – 2001