Svenska företag visar sämre kunskaper om alternativ finansiering än i grannländerna

maj 27, 2015

– Ny undersökning från OpusCapita identifierar tydligt mönster

Svenska företag har sämre kunskaper om alternativa sätt att finansiera verksamheten jämfört med företag i Norge och Finland. En större andel av de svenska företagen uppgav samtidigt att det har blivit svårare att ordna finansiering. Det visar en undersökning bland 100 företag som det finska financial managementföretaget, OpusCapita, har låtit göra. De svenska företagen är också, enligt undersökningen, de sämsta betalarna av sina egna leverantörsfakturor.

Undersökningen genomfördes av TNS Gallup under perioden 2014 - 2015. Sammanlagt intervjuades cirka 300 beslutsfattare. Företagen delades in i de med en omsättning över MSEK 450, medelstora företag med omsättning upp till MSEK 450 och mindre företag med en omsättning under MSEK 90.

Resultatet visar att kunskapen om alternativa sätt att finansiera sin verksamhet är sämre i Sverige än till exempel i Norge och Finland.

– En förklaring kan vara att företag i Sverige till stor del förlitar sig på banklån. Man har banken som enda finansiär förutom de egna medlen, och då uppstår en mer låst situation. På andra marknader kan till exempel obligationer vara mer frekvent förekommande för att generera kapital, säger Ulla Hemmi, VD OpusCapita Sverige.

Undersökningen visar tydligt att bland de större företagen är det hela 30 procent av de svenska respondenterna som säger att deras egna betalningar till leverantörer är försenade till och från. Andelen dåliga betalare är väsentligt lägre i grannländerna Norge (17 %) och Finland (22 %).

– Det är oväntat eftersom svenskarna tillsammans med de finska företagen i undersökningen tydligt markerar att sena betalningar från kunderna, är det som i framtiden främst förväntas påverka det egna företagets finansiella situation, säger, Heidi Niva, Client Service Director, Finance, Technology & Services, Heavy Industry, TNS Gallup.

De norska företagen rankade möjligheten att tillhandahålla en bra finansiell lösning till sina kunder som den mest kritiska faktorn för bolagets ekonomiska ställning, medan betalningstider framhölls som den viktigaste faktorn av de finska (75 %) och de svenska företagen (41 %).

– Det är viktigt att vi skapar oss en bra bild av vilka utmaningar våra kunder möter i sin verksamhet, för att erbjuda bästa tänkbara service, säger Ulla Hemmi. Som undersökningen visar råder väsentliga skillnader mellan hur företagen prioriterar och värderar olika funktioner inom finansieringen i de olika länderna.

Hela undersökningen i power point med grafer finns att ladda ned:

Financial Study SWE NOR FIN OpusCapita 2015

För mer information vänligen kontakta:

Ulla Hemmi, VD, OpusCapita Sverige

T: 0729-24 70 00

E: ulla.hemmi@opuscapita.com

Heidi Niva

Client Service Director, Finance, Technology & Services, Heavy Industry

TNS Gallup Oy

T: +358 505552811

E: heidi.niva@tnsglobal.com