Storföretagen sätter press på leverantörer att slopa pappersfakturan

juni 30, 2015

– Ny rapport visar fördelarna med gemensamma betalningsprocesser

Behovet av en leverantörskedja med förutsättningar för bästa möjliga optimering av betalningsflöden ökar i takt med att större bolags ekonomiprocesser automatiseras. Det finns med andra ord anledning för mindre leverantörer att se över sina egna kassaflöden och anpassa sig till sina kunders betalningsprocesser för att betalningar ska komma in i rätt tid.

En undersökning av researchföretaget Billentis och OpusCapita, fastslår att e-faktureringen globalt ökar med upp till 20 procent årligen. 42 av 500 miljarder fakturor uppskattas vara papperslösa under innevarande år. Det är en utveckling som kommer att påverka betalningsprocesser längs hela leverantörskedjan.

– Förutom att e-fakturering är kostnads- och processeffektivt, så vill man involvera alla parter längs leverantörskedjan för att främja affärsrelationer genom gemensamma betalningsmodeller. Där spelar e-fakturan en viktig roll, säger Ahti Allikas, Product Director på OpusCapita.

Rapporten visar att det framförallt är små och medelstora leverantörer som behöver anamma e-fakturering gentemot större inköpare, vars betalningsprocesser ofta är automatiserade. För mindre bolag, som ofta är i behov av att få in pengarna på kontot snabbt, så underlättar det med harmoniserade betalningsprocesser som fungerar väl tillsammans med inköparens rutiner.

EU-direktiv som träder i kraft 2018, sätter en ny standard för utvecklingen av e-fakturering i offentliga upphandlingar. Enligt rapporten kommer detta att påverka över 100 000 offentliga förvaltningar och byråer över hela Europa. Norden uppvisar en snabbare övergång än centrala och södra Europa. I Sverige förväntas marknadspenetrationen ligga på 44 procent under 2015.

Download the Billentis report (in English)