OpusCapitas nya finansieringsmodell ger snabb tillgänglighet till kapital

december 09, 2015

– Supply Chain Financing optimerar betalningstider för både köpare och leverantör

Stockholm 2015-12-09; OpusCapita lanserar en ny tjänst som frigör rörelsekapital i leverantörskedjan. Genom en lösning som förlänger betalningstiden för köparen, samtidigt som leverantören på egen hand kan avgöra när betalningen ska tas emot, erbjuds en alternativ finansiering som även inkluderar små och mellanstora aktörer längs med leverantörskedjan.

Alternativa finansieringsmodeller är något som efterfrågas bland svenska företag. Enligt en undersökning genomförd av OpusCapita och TNS under 2015, där 99 finansiella befattningshavare i Sverige deltog, svarar 41 procent att längre/kortare betalningstider är en avgörande faktor för den framtida finansiella situationen i bolaget. 76 procent svarar att man har försökt förlänga betalningar gentemot egna leverantörer. Med OpusCapitas Supply Chain Financing program möjliggörs finansiering utan höga räntebetalningar som följd, eftersom affärsmodellen bygger på låga leverantörsavgifter som i sin tur baseras på köparens kreditvänlighet.

Tuomas Unhola Opuscapita– Vi erbjuder en lösning med bankerna som samarbetspartners och finansiärer i bakgrunden, men utan krav på återbetalning från leverantören. Istället tas en mindre avgift ut vid varje tidig utbetalning där behovet av kapital får avgöra om finansiering ska ske. Köparen betalar sedan fakturan till banken enligt överenskommelse, säger Tuomas Unhola, Business Director, Supply Chain Finance, OpusCapita.

Dagens finansiering till leverantörer sker i stor utsträckning av banker och ibland är det svårt för mindre företag att bli beviljade kredit. Med den nya tjänsten ges samma möjlighet till att effektivisera och optimera volymen på rörelsekapitalet.  

– Vi är glada över att kunna erbjuda en tjänst som ökar flödet av rörelsekapital för både köpare och leverantör, utan osäkra räntebetalningar som följd. Snabb tillgång till rörelsekapital kan vara avgörande för att finansiera den egna verksamheten, särskilt i mindre svenska bolag, säger Ulla Hemmi, VD, OpusCapita Sverige.  

Länk till undersökning genomförd av OpusCapita och TNS Gallup:

http://pages.opuscapita.com/O2C-Campaign-PDF.html

För mer information, vänligen kontakta:

Tuomas Unhola, Business Director, Supply Chain Finance, OpusCapita Group Oy

T: +358 50 563 70 44
E: tuomas.unhola@opuscapita.com

Ulla Hemmi, VD, OpusCapita Sverige

T: +46 729 24 70 00

E: ulla.hemmi@opuscapita.com