OpusCapita förvärvar Kredithanterarna – Förstärker erbjudandet inom Order to Cash management

maj 06, 2015

Stockholm 2015-05-06; Förvärvet av Kredithanterarna med säte i Solna strax norr om den svenska huvudstaden är ett naturligt steg i OpusCapitas strävan att erbjuda sina kunder en komplett cash managementlösning. Kredithanterarna tillför OpusCapita gedigen kunskap om den svenska marknaden inom sitt segment. Kredithanterarnas nuvarande ledning och organisation stannar kvar inom OpusCapita.

JimmyTillgång till rörelsekapital är en allt mer aktuell fråga för företagen. En effektiv hantering av kundfakturor är därför en mycket viktig faktor i företagens ekonomiska flöden.

 – Vi skapar en bra lösning där båda parter bidrar, säger Jimmy Wecklauf, VD Kredithanterarna. Med OpusCapitas styrka och storlek som bolag och vår tekniska lösning blir vi ett slagkraftigt alternativ på marknaden. Tillsammans skapar vi en process efter kundens unika behov och förutsättningar.

Det yttersta målet är att effektivisera kundernas ekonomiprocesser och därmed frigöra så mycket som möjligt av deras rörelsekapital.

Kimmo– Förvärvet av Kredithanterarna i Sverige är ett naturligt steg för oss. De är ett snabbväxande företag med djup kunskap om den svenska marknaden och har även en intressant teknisk lösning, säger Kimmo Kauranen, senior vice president, Order-to-Cash, OpusCapita. Förvärvet ger OpusCapita möjlighet att ytterligare bredda sitt erbjudande.

Genom att behärska fler steg i cash management processen kan OpusCapita erbjuda en attraktiv helhetslösning för sina kunders ekonomiska flöden.

– På så sätt skaffar vi oss kunskap som kan användas för våra kunders räkning i syfte att hjälpa dem att optimera sitt rörelsekapital, avslutar Kimmo Kauranen.

För mer information vänligen kontakta:

Ulla Hemmi, VD, OpusCapita Sverige

T: 0729-24 70 00

E:  ulla.hemmi@opuscapita.com

Jimmy Wecklauf, VD, Kredithanterarna

T: +46 (0)10 - 195 96 61
M:   + 46 (0)73 - 515 66 11
E:   jimmy.wecklauf@kredithanterarna.se
www.kredithanterarna.se

Kimmo Kauranen, Senior Vice President, Order-to-Cash, OpusCapita

M: +358 40 509 2947

T: +358 20 452 96 48

E:  kimmo.kauranen@opuscapita.com