Kredithanterarna byter namn till OpusCapita – Omprofileringen sker kort efter OpusCapitas förvärv av bolaget

november 09, 2015

Stockholm 2015-11-09; I samband med finska OpusCapitas förvärv av Kredithanterarna, omprofileras bolaget som ett led i att bredda tjänsteerbjudandet. OpusCapita adderar kravhantering till en redan stark produktportfölj, under ett enda varumärke.

JimmyKravhantering kommer att ingå i OpusCapitas order-to-cash modell, vilken innebär en automatiserad och integrerad lösning för processen från kundorder till slutligt mottagande av likvida medel. Såväl tid som resurser besparas när hanteringen sköts av en och samma leverantör.

 – Att vi är en del av OpusCapita ser vi som en win-win situation. Framförallt ökar vår styrka med tillgången till nya produkter som ligger i linje med kundens efterfrågan. Med våra gemensamma resurser blir vi en aktör att räkna med inom flera olika segment, säger Jimmy Wecklauf, VD, OpusCapita Kredithanterarna AB.  

OpusCapitas kunder kommer inte att uppleva någon märkbar skillnad i nuvarande tjänster, eftersom system och processer är oförändrade. Däremot kommer nya affärsmöjligheter att kunna erbjudas, både till nya och befintliga kunder.

– Vi är glada över att Kredithanterarna är en del av OpusCapitas organisation och varumärke. Med kravhantering är vårt erbjudande inom order-to-cash komplett. De nya tjänsterna fyller de luckor som har efterfrågats av våra kunder i processhanteringen, säger Andreas Wallin, Director O2C Presales, Product Management, OpusCapita.

OpusCapita erbjuder idag både påminnelse- och inkassohantering åt sina svenska kunder.

För mer information, vänligen kontakta:

Jimmy Wecklauf, VD, OpusCapita Kredithanterarna AB

T:   +46 735 15 66 11

E:   jimmy.wecklauf@kredithanterarna.se

Andreas Wallin, Director O2C Presales, Product Management, OpusCapita

T:   +46 702 86 91 92
E:   andreas.wallin@opuscapita.se