OpusCapita vinner strategiskt viktigt kontrakt i byggbranschen

november 12, 2014

- Contiga stärker sitt miljöarbete med tjänsten X-mail

Specialisten inom finansiell management, OpusCapita, förstärker sin bas inom byggbranschen genom ett kraftigt utökat avtal med byggföretaget Contiga. OpusCapita kommer att  ansvara för verifikationsprocessen av Contigas 12 000 årliga leverantörsfakturor. Samtidigt inför Contiga X-mail, som är OpusCapitas tjänst för email fakturering.

ContigaContiga är ett av Nordens ledande bolag inom prefabricerade stommar av stål och betongkonstruktioner. De viktigaste produkterna är stommar till kontor, hotell, offentliga byggnader och större flerfamiljshus. Att OpusCapita nu tar ett helhetsgrepp och ansvarar både för Contigas inscanningar och godkännande av leverantörsfakturor i Sverige skapar en naturlig helhet. Contiga har sin produktion i Norrtälje, och av koncernens drygt 1 000 medarbetare finns 300 i Sverige

– OpusCapita ger oss en övergripande kontroll för godkännande av fakturor, säger IT-chef Ronnie Ludvigsson. I byggbranschen är godkännande av fakturor från underleverantörer en omfattande och kritisk funktion. OpusCapitas system fungerar i praktiken som  Business Intellegence för oss, eftersom rapportdelen håller hög klass och ger oss ett verktyg  att styra verksamheten mot effektivisering och kostnadsbesparingar.

Contiga inför i och med det utökade kontraktet OpusCapitas tjänst för email faktura, X-mail. Därmed faller ännu en viktig pusselbit i Contigas miljöarbete  på plats. Den lösning OpusCapita nu skapar för Contiga är en så kallad SaaS tjänst – Software as a Service i molnet.

– Affären med Contiga är ett bevis på att byggsektorn är en av de prioriterade branscherna för OpusCapita. OpusCapita är redan idag leverantör av flera olika tjänster till ett stort antal byggföretag. Molntjänster ger våra kunder möjlighet till säkrare och effektivare processer som tidigare har varit alltför komplexa att sköta på egen hand, säger Ulla Hemmi, VD, OpusCapita.

 

Arbetet med installationen påbörjas omgående och förväntas vara i drift före årsskiftet.

För mer information vänligen kontakta

Ulla Hemmi, VD, OpusCapita, Sverige

T: +46729-24 70 00, E: ulla.hemmi@opuscapita.com 

Ronnie Ludvigsson, IT Manager, Contiga

T:+4670-315 60 75 E: ronnie.ludvigsson@contiga.se