OpusCapita vinner Nordnet Banks förtroende - Bygger nätbankens kompletta betalningslösning

oktober 16, 2014

Stockholm 13 oktober 2014; OpusCapita bryter ny mark med uppdraget att leverera väl beprövade kompletta betalningslösningar för företag – Payment Factory – till Nordnet. Lösningen omfattar bankbetalningar i hela Norden och möjliggör en centraliserad styrning av alla inkommande och avgående betalningsflöden.

OpusCapita har hittills tillhandahållit ett begränsat systemstöd till Nordnet. Efter en omfattande upphandling med flera anbudsgivare har Nordnet beslutat ge OpusCapita  uppdraget att levera en komplett nordisk lösning – en Payment Factory.

– För Nordnet är valet av Opus Capita och dess lösning ett sätt att effektivisera samt framtidssäkra hanteringen av våra betalflöden på nordisk basis. OpusCapitas Payment Factory stödjer Nordnets strategiska viljeinriktning. Den ger oss möjlighet att skapa en skalbar plattform, flexibilitet att stödja ökad tillväxt och möta förändrade marknadsförutsättningar, säger Carina Tovi, COO, Nordnet.

– Avtalet med Nordnet demonstrerar ett högt förtroende för OpusCapitas kunskaper och skicklighet inom betalningslösningar, säger Jukka Sallinen, Solution Manager, OpusCapita.

– Affären med Nordnet är ett bevis på att OpusCapita är en stark nordisk leverantör som tillhandahåller tjänster på cross border basis, säger Ulla Hemmi, VD, OpusCapita, Sverige.

Betalningsflöden inom bank är självklart extra viktiga och säkerheten står i fokus.

Projektet påbörjas under hösten och implementeringen sker stegvis och beräknas slutföras under hösten 2015.

Om Nordnet

Nordnet är en nordisk online bank med cirka 527 700 konton i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Nordnet erbjuder privatpersoner och företag tjänster som gör det möjligt för dem att ta kontroll över deras finansiella framtid. Nordnet riktar sig till omsorgsfulla sparare i de nordiska länderna. Moderbolaget, Nordnet AB (plc), är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm.  Besök Nordnet på www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk och www.nordnet.fi.