OpusCapita ändrar sina e-postadresser!

september 04, 2014

Alla e-post adresser för OpusCapita som slutar med @itella.com, @itella.se kommer sluta fungera i slutet av september.

  • För att kontakta våra anställda efter den sista september, använd följande adress; förnananm.efternamn@opuscapita.com. Alla e-postmeddelanden som skickas till @itella.com kommer inte att vidarebefordras.
  • Generellt för de flesta system eller grupp e-postadresser byts @itella.com ut mot @opuscapita.com. Våra kunder bör dock få information om detta separat. Vänligen kontakta er kontaktperson på OpusCapita för mer information och ändra sedan e-postadresserna i era produktionssystem.
  • Ändringen kommer inte påverka e-postadresser som slutar med @itella.net. Dessa kommer att ändras i slutat på året och vi kommer informera alla separat och i god tid.