Finnlines väljer OpusCapitas Purchase-to-Pay lösningar

november 18, 2014

Stockholm, 18 november 2014; Rederiet Finnlines, som bland annat trafikerar sträckan Malmö –Travemünde, har valt financial management specialisten OpusCapita för att drifta dess Purchase-to-Pay processer. OpusCapita kommer att implementera det nya automatiserade systemet, som kommer att vara molnbaserat, i olika stadier för att sedan sköta hela Finnlines-koncernens inkommande faktureringssystem.

Avtalet avser en global, automatiserad lösning som bland annat innefattar verifikation av inkommande fakturor i flera kanaler, automatisering av fakturering och allsidiga betalningslösningar. Processerna kommer att erbjudas kunden som SaaS (Software as a Service) tjänster.

Finnlines använder redan OpusCapitas-tjänster för att integrera processer mellan koncernens bolag och online meddelande.

Det utvidgade avtalet innebär att Finnlines kommer att ha samma tjänsteleverantör för både inkommande (Purchase-to-Pay) och utgående (Order-to-Cash) faktureringsprocesser. Detta kommer att väsentligt minska företagets kostnader samt förbättra transparens och planeringsmöjligheter. Vårt mål är att öka graden av elektroniska processer i företagets fakturering, standardisera och ytterligare automatisera fakturerings-processerna globalt, säger Seppo Korhonen, försäljningsdirektör, OpusCapita.

Finnlines ägs av italienska Grimaldi Group är det största rederiet som trafikerar de europeiska havens motorvägar och har en av världens största Ro-Ro flottor.

För mer information, vänligen kontakta:

Seppo Korhonen, Försäljningsdirektör, OpusCapita.

Tel. +358 40 824 5713, seppo.korhonen@opuscapita.com