Empower outsourcar lönehantering och ekonomiprocesser i Sverige och Finland till OpusCapita

februari 05, 2014

Det internationella tjänsteföretaget Empower lägger ut ekonomifunktioner och lönehantering i Sverige och Finland på konsultföretaget OpusCapita.

OpusCapita har hanterat Empowers löneprocesser i Finland sedan juni 2013. Nu utvidgas samarbetet och OpusCapita kommer framöver att administrera även kund- och leverantörsreskontra, bokföring och betalningar i Finland samt leverantörsreskontra och hantering av löner och reseräkningar i Sverige åt Empower.

Beslutet att outsourca processerna grundar sig på en analys av ekonomifunktionerna som utfördes på Empower i slutet av 2012.

“Analysen påvisade att vi kan effektivisera ekonomifunktionen genom att köpa de tjänster vi behöver. På så vis får vi både lägre kostnader och högre leveransgaranti och en kontinuerlig tillströmning av ny kompetens när vi behöver”, säger Lars Schedin, CFO Empower Group.

”Användandet av outsourcing har ökat markant de senaste åren. Vi tror att denna marknad kommer att växa avsevärt framöver, särskilt bland medelstora företag, som är den målgrupp som också Empower tillhör”, avslutar Petteri Heikinheimo, chef för Finance and Accounting på OpusCapita.

För mer information kontakta:

 CFO Lars Schedin, Empower Group, tel. +46 70 696 5604,
lars.schedin@empower.eu

 Vice President Petteri Heikinheimo, Finance and Accounting Services, OpusCapita, tel. +358 50 364 4597, petteri.heikinheimo@opuscapita.com´

Empower är ett internationellt tjänsteföretag som bygger, installerar och underhåller el- och telekomnät, underhåller kraftverk och fabriker samt levererar informations- och kommunikationslösningar till kunder inom telekom, energi- och industrisektorn. Bolaget omsätter 325 miljoner Euro och har 2 650 medarbetare i Finland, Sverige och Baltikum. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland. I Sverige har Empower kontor i Stockholm, Örebro, Norrköping, Kalmar, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Borås, Lysekil, Borlänge och Luleå. Den svenska organisationen har 510 anställda och omsätter 1 miljard SEK. Läs mer på www.empower.eu

OpusCapita erbjuder automatiserade ekonomiprocesser både som outsourcing eller lösning till mer än 10 000 kunder i över 50 länder. Företaget finns representerat i nio europeiska länder med 2 100 anställda. År 2012 var omsättningen 270 M€. www.opuscapita.com.