Itella Information blir OpusCapita

oktober 30, 2013

Itella Information byter den första november namn till OpusCapita Ltd. Namnbytet är ett led i att stärka företagets position i Norden och övriga Europa. Med det nya varumärket utökar OpusCapita också erbjudandet för att möta kundernas växande behov av effektiv ekonomisk administration. OpusCapita är fortsatt en del av Itella-gruppen.

Med det nya varumärket är målet att öka kännedomen om oss på alla marknader och skapa nya möjligheter att växa. Den nya strukturen ger en ökad självständighet och vi kan stärka vår position på marknaden som expert inom effektivisering  av ekonomiprocesser, säger Per Åberg, vd för Itella Information AB.

Itella Information har i över 20 år skapat innovativa lösningar för att effektivisera och automatisera företags ekonomiprocesser. Namnet OpusCapita har sina rötter i Itella Informations dotterbolag som erbjuder automatiserade processer. I och med att Itella Information antar namnet OpusCapita kommer nuvarande OpusCapita Plc att slås samman med Itella Information.

Effektiviserar kundens verksamhet I och med varumärkesförändringen får nya OpusCapita kapacitet att leverera befintliga tjänster med ett större helhetsansvar och ytterligare fokus på ”Business Process as a Service” (BPaaS). Det innebär att OpusCapita kan ta ett helhetsansvar för kundernas administration, från plattform och process till utförande. BPaaS är det senaste inom molntjänster och innebär nya lösningar för att automatisera kundernas affärsprocesser.

Vi har alla komponenter för att erbjuda kompletta BPaaS sedan tidigare, och stärker nu vårt erbjudande ytterligare genom BPaaS. Nu blir det enklare och effektivare för våra kunder som kan få en helhetslösning från en och samma partner.

Moderbolaget Itella behåller sitt namn och fokus på distributionstjänster i Finland samt att stärka sin marknadsledande position som logistikleverantör, framförallt i Finland och Ryssland.

Itella Information, som från den 1 november 2013 heter OpusCapita, effektiviserar finansiella processer genom automatiserade lösningar och business process outsourcing med syfte att hjälpa kunder till en effektivare verksamhet. Företaget har över 10 000 kunder i Europa och sysselsätter cirka 2 400 personer i nio länder. Tjänsterna används i över 50 länder. Under 2012 uppgick omsättningen till 270 miljoner euro. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland och verksamheten är en del av Itella Group. Mer information på www.opuscapita.com.