Billentis Market Report: Från e-fakturering till bredare digitalisering

BillentisnewsletterUnder 2016 kommer det totala antalet e-fakturor att överstiga 30 miljarder världen över uppskattar den globala marknadsundersökningsrapporten om e-fakturering publicerad av Billentis och sponsrad av OpusCapita. Den årliga tillväxttakten för e-fakturering förväntas hamna på 10–20 %.

Enligt rapporten ligger en ny tid av digitalisering och automatisering framför oss och miljön kan komma att ändras drastiskt de kommande åren. Stora inköpsbolag siktar på att nå automatiserade faktureringsprocesser helt utan manuell behandling och bättre optimering av heltäckande P2P- och O2C-processer (puchase-to-pay och order-to-cash). Det är en av de viktigaste trenderna som driver på utvecklingen på marknaden till att omfatta mer än bara e-fakturering.

– Den här trenden blir starkare år för år; elektronisk fakturahantering anses kunna förbättra hela kedjan, och kostnadseffektivitet är inte längre det primära målet för stora bolag, även om det fortfarande är viktigt, säger Ahti Allikas, Solution Owner, OpusCapita.

Medvind för elektroniska inköp

Billentis-rapporten framhäver även vilken pådrivande faktor offentlig administration är. I Europa ålägger nya EU-direktiv exempelvis mer än 100 000 offentliga byråer att ha stöd för vissa e-faktureringsstandarder, att utveckla automatisk hantering av elektroniska fakturor och att omvandla vissa inköpsprocesser till att bli elektroniska före slutet av 2018. Det som händer i den offentliga sektorn kan mycket väl leda till stark medvind för elektroniska köpaktiviteter även i den privata sektorn.

– Den offentliga sektorn spelar onekligen en viktig roll här, och varje år är det ett par länder som gör e-fakturering obligatorisk mellan företag och myndigheter. Ett problem är att nationella myndigheter nu kräver olika rapportering av fakturorna i revisionssyfte och av andra anledningar, vilket skapar nya landspecifika krav för organisationerna.

– Den här utvecklingen är en tydlig risk för kompatibiliteten mellan olika länder i Europa, och vi håller just nu på att försöka hitta lösningar, säger Allikas, som är aktiv styrelsemedlem i den europeiska föreningen för tjänsteleverantörer inom e-fakturering, EESPA. Föreningen främjar kompatibilitet mellan olika ekosystem, riktlinjer och standarder för e-fakturering.

Stigande efterfrågan på B2B-nätverk

För närvarande är, precis som Billentis-rapporten slår fast, majoriteten av alla elektroniska fakturor på marknaden bara digitala bilder av papper, PDF:er. Undersökning har till exempel visat att i länder som Österrike, Tyskland, Spanien och USA utgjordes andelen PDF-fakturor cirka 75 procent av alla elektroniska fakturor under 2015.

Utvecklingen visar vikten av att kvaliteten på fakturorna är bra, vilket är avgörande för att de ska kunna behandlas automatiskt. Rapporten understryker vikten av tydliga fakturadata även ur det allt mer väsentliga perspektivet att skatter och gällande lagstiftning efterlevs. Situationen påskyndar behovet av att strukturerade fakturadata används, till exempel XML-formatet.

Dessutom kräver internationella bolag allt oftare att även andra elektroniska affärsdokument på ett effektivt sätt kan utbytas med både stora samarbetspartner och ett antal mindre och medelstora handelspartner. För att kunna göra det ser sig stora organisationer om efter elektroniska B2B-nätverk och SaaS-plattformar.

– Oavsett om vi pratar om format, faktureringsadresser eller tjänsteleverantörers åtkomstpunkter för att utbyta data, så är gemensam kompatibilitet nyckeln till att alla ska kunna använda sig av elektronisk fakturahantering. Dessa problem bör vara osynliga i synnerhet för leverantörerna – e-fakturering ska vara lika enkelt som att skicka ett brev eller ett mejl, hävdar Allikas.

Den årliga undersökningsrapporten ger en inblick i det aktuella tillståndet och framtida trender för elektronisk fakturahantering runtom i världen. Rapporten, som representerar åsikterna från mer än 15 000 företag och 10 000 konsumenter, publicerades i maj.

Du kan hämta Billentis Market Report 2016 ”E-invoicing/E-billing: Digitisation & Automation” här. Läs även vårt förord om utvecklingen av buyer supplier ecosystem här.


Billentis Market Report: Från e-fakturering till bredare digitalisering
Automatiserade inköp sänker kostnader och effektiviserar processerna för ÖBB