OpusCapitas inkassotjänst ger Ahlsell trygg kravhantering

AhlsellI detta nyhetsbrev kan du läsa om samarbetet mellan OpusCapita och Ahlsell, ett samarbete där vår inkassotjänst ger ett kundanpassat flöde för inkassoärenden och snabb och trygg kravhantering. OpusCapita ansvarar för inkassoärenden mot Ahlsells kunder över hela Sverige. Processen börjar efter att en påminnelse har skickats ut till kund. Därefter sker en nära dialog med kund och först när en kund inte längre önskar föra en dialog rörande betalning går ärendet vidare till inkasso.

I artikeln kan du läsa om vad Anders Kvarnmyr, kreditchef på Ahlsell och ansvarig för bolagets kravhantering, har att säga om inkassotjänsten och samarbetet med OpusCapita. Bland annat lyfter han fram den flexibilitet och tillgänglighet han upplever och som normalt sett inte förekommer i kontakter med inkassobolag. Utmärkande för tjänsten och systemlösningen är enkelheten, snabbheten och tillgängligheten där information i olika ärenden alltid är snabbt tillgänglig via en klientwebb eller kontaktperson. Just en snabb och nära kontakt mellan kund och leverantör är central i lösningen. Kravhantering blir då också ett sätt att kunna vårda och utveckla kundrelationer. Trygga betalningsprocesser skapar värde och gör att beslut sällan behöver ifrågasättas.

Läs mer om Case Ahlsell på:

 http://www.opuscapita.no/references/ahlsell


Uppdatera din kunskap - delta i OpusCapitas webbseminarier
OpusCapitas inkassotjänst ger Ahlsell trygg kravhantering