Överbryggar klyftorna

OC Kimmo KauranenoldDet är ingen nyhet att digitaliseringen går snabbare nu än den någonsin har gjort tidigare. I och med att den digitala revolutionen får mer fart krymper pappershögarna på skrivbordet och verksamhetsprocesser går från att vara manuella till automatiska, eller hur?

– Som företag med dokumentintensiva verksamhetsprocesser är väl medvetna om måste många vanliga uppgifter fortfarande hanteras med formulär eller andra papper, ibland flera stycken, vilket medför manuellt arbete. De utlovade fördelarna med digitaliseringen – effektivitet, bra överblick, tidsbesparingar och kostnadseffektivitet – verkar vara utom räckhåll trots de framsteg som redan har gjorts inom många områden, säger Kimmo Kauranen som är chef för affärsenheten Document and Transaction Processing på OpusCapita.

Kauranen talar om organisationer som exempelvis sysslar med ansökningar och godkännanden, avtalsadministration, hantering av ärenden och anspråk, kundfeedback samt arbete med myndigheter och hälsovård. Problemet är att den gamla världen inte upphör att existera trots att den digitala går framåt.

Det finns många tillfällen i processen där det tänkta digitala arbetsflödet kan haka upp sig. Formulär fylls i och undertecknas med penna på papper. Information som behövs för att behandla en ansökan måste hittas i ett annat system. Många kunder föredrar att få besluten skickade till sig via post, och i vissa fall är det lag på att de skickas i pappersformat.

– Med rätt uppsättning verktyg kan klyftorna överbryggas och dessa processer steg för steg bli näst intill papperslösa för bolagen och organisationerna. Automatiseringen av dokumentprocessen snabbar upp arbetet och gör det mer exakt, vilket även återspeglas i att kundens kunder blir nöjdare.

Elektroniska underskrifter öppnar upp för automatisering

OpusCapita ger nu sina kunder tillgång till två nya tjänster för elektroniska underskrifter och hantering av arbetsflöden, vilka öppnar upp ännu mer för heltäckande automatisering av dokumentprocesserna.

– Säker användaridentifiering är en viktig del av den automatiserade dokumentprocessen eftersom det minskar behovet av onödiga steg som att skriva ut och skriva under fysiska dokument och därefter återge denna information i relevant system igen. Detta kan förkorta ledtiderna avsevärt i exempelvis ansökningsprocesser.

En Document Manager är med och skapar själva ryggraden i de effektiva arbetsflöden som används i de automatiserade processerna – arbetsflöden som dokumenten följer under hela livscykeln. När verksamhetsmiljön byter skepnad behövs det en solid bas för automatiseringen, och en sådan kan skapas med hjälp av tjänster och lösningar för digitalisering av dokumenten, tolkning och berikning av data, systemintegration, elektronisk arkivering samt mottagande och skickande av dokument i flera kanaler.

– OpusCapita är din rätta strategiska partner för heltäckande automatisering av dokumentprocessen. Vi bistår med de tjänster och lösningar som behövs för att hjälpa företag i övergången till digitalåldern, så att de kan slippa pappershanteringen och istället få förstklassiga processer som passar för deras verksamhetsbehov.


OpusCapita förvärvar jCatalog
Överbryggar klyftorna