Har dina kassautbetalningar rätt skydd?

Markus MakkonenFöretag förlorar hundratusentals kronor på bedrägerier. Rafflande rubriker som denna har varit vanliga på senare tid i och med att nätbedrägerier blir allt vanligare. I så kallade vd-bedrägerier skickar bedragare ut välformulerade falska mejl där de låtsas vara högt uppsatta chefer i syfte att få medarbetarna på ekonomiavdelningen att betala bluffakturor.

– Det här bör få företagen att vakna upp och fråga sig själva hur säkra och uppdaterade deras betalningsrutiner egentligen är. Mejl som kan hackas så enkelt hör till exempel inte hemma i betalningsprocessen över huvud taget. En modern lösning för en betalningsprocess med säkra rutiner är själva ryggraden för säker kassahantering och hjälper företag att undvika bedrägerier, säger Markus Makkonen som är produktchef på OpusCapita.

Extra koll ger extra säkerhet

För att begränsa riskerna för både externt och internt bedrägeri kan man komma långt med automatisering av betalningsflöden, processharmonisering och etablering av en stark administration av användarbehörigheter, enligt Makkonen.

– Standardiserade och automatiserade processer ökar inte bara effektiviteten, utan höjer också säkerheten vid alla betalningar. Genom att exempelvis ersätta manuell inmatning av betalningsuppgifter med automatiserade gränssnitt elimineras risken för felaktigheter i många fall.

Manuella betalningar bör bara ske undantagsvis och filtreras noggrant. Och om en specifikt upprättad betalning måste göras bör slutanvändarna exempelvis alltid använda sig av i förväg godkända betalningsmallar skapade i mjukvaran för betalningsprocessen.

Kedjan för betalningsgodkännande är en annan viktig byggsten i säkerheten. Goda rutiner innefattar till exempel godkännanden i två steg för alla betalningar och riktlinjer som förhindrar användare från att godkänna betalningar de själva har påbörjat.

– OpusCapita har satsat hårt på att utveckla administrationen av användarbehörigheter i sin mjukvara. Med central övervakning är det lätt att upptäcka och eliminera riskabla kombinationer av arbetsuppgifter och individuellt tilldela behörigheter till användare utifrån deras roll. Med OpusCapitas avancerade användarhantering (AUM – Advanced User Management) går det också att verkställa riktlinjer för åtgärder som kräver godkännande av en i förväg utsedd granskare, exempelvis när någon får nya användarbehörigheter.

Säkert från molnet

Frågor relaterade till dataöverföring är ofta ett av företagens viktigaste säkerhetsproblem. Markus Makkonen hävdar att den SaaS-leveransmodell OpusCapita använder för sin mjukvara för betalningsprocessen innebär många fördelar när det gäller säkerhet.

– Som tjänsteleverantör tar vi hand om underhåll och uppdatering av tekniken och på så sätt är alla säkerhetsfunktioner alltid de senaste. Vår molnplattform granskas regelbundet i enlighet med strikta datasäkerhetskrav.

OpusCapitas molnbaserade kassahanteringslösning, som nyligen tilldelades beteckningen SWIFT Certified Application, har nästan 100 direkta bankanslutningar i Norden och är säkert integrerad i SWIFT-nätverket bestående av 10 000 ekonomiska inrättningar runtom i världen.

– Det är det enda som behövs för alla bankanslutningar och den ger transparens och överblick över alla betalningar – säkerhet över hela linjen, säger Makkonen.

Ta en titt på OpusCapita Payments – vår moderna, molnbaserade mjukvara


Har dina kassautbetalningar rätt skydd?