Valmet väljer global betalning i molnet

Valmet har valt att skapa en ny, global infrastruktur för leverantörsbetalningar samt hanteringen av kundbetalningar och bankkonton för företagets finansiella servicecenter i Nordamerika och Europa. Hanteringen av kassaflöde och betalning ligger nu i molnet.

Valmet Annika Westerholm 1 1302 2Den nya betalningslösningen blev aktuell när Metsokoncernen delades i slutet av 2013 och verksamheten för massa-, pappers- och energiindustrin samlades i Valmet. Valmet är den ledande globala leverantören av teknik, automatisering och tjänster inom sin bransch.

– Vårt mål var att skapa en samordnad process för betalning, avstämning och bokföring i det nya företaget. Dessutom ville vi minska antalet system och parallella betalkanaler i företaget, säger Annika Westerholm, chef för marknadstransaktioner på Valmets finansavdelning.

Valmet valde OpusCapitas molnbaserade betalningslösning, som levereras integrerat med global bankkommunikation via tjänsten SWIFT Alliance Lite 2. Den nya lösningen implementerades under 2015, först i företagets finansiella servicecenter i Montreal, Kanada, som betjänar företagets enheter i Nordamerika, och sedan i Finland, i företagets finansiella servicecenter som betjänar Europa. Valmets finansiella servicecenter ansvarar för utbetalningar och hanteringen av kundinbetalningar, samt valutarisksäkring och kassaflödesprognoser.

– Denna flexibla och affärssystemsoberoende lösning passar perfekt för våra behov. Det ligger dessutom i linje med vår strategi att i första hand använda SaaS-lösningar, och både vår IT-avdelning och våra finansiella servicecenter är nöjda med OpusCapitas molntjänst. Vi är även imponerade av den höga informationssäkerhetsnivån, säger Annika Westerholm.

– Implementeringen var enkel, eftersom det inte krävdes några installationer för vår del, och informationen om programuppdateringar och annat har fungerat utan problem.

Under projektet centraliserade Valmet sin likviditetshantering till företagets kärnbanker. I Europa minskade exempelvis antalet banker som skötte likviditetshantering till en tiondel av det tidigare antalet.

Enligt Annika Westerholm innebär den samordnade betalningsprocessen att likviditetsförvaltningen fungerar bättre inom hela företaget.

– När man har en centraliserad finansavdelning gäller det att man kan lita på kassaflödesprognoserna från våra finansiella servicecenter. Både kvaliteten på de data vi får och förutsägbarheten förbättras när de grundläggande betalningsprocesserna är snabba och tillförlitliga.

Vi fick i synnerhet stora fördelar genom digitaliseringen av vårt servicecenter i Nordamerika. Läs mer ›››


Smidig informationssäkerhet och bäst funktionalitet med molnlösningar
Valmet väljer global betalning i molnet