Smidig informationssäkerhet och bäst funktionalitet med molnlösningar

Företags har i allt högre grad molnbaserade programtjänster som förstahandsval. SaaS-lösningar har även blivit ekonomichefernas strategiska val.

– Företagen brukade tveka inför molnbaserade tjänster, huvudsakligen av säkerhetsskäl. Men attityden har förändrats avsevärt i takt med att molnattackerna i stort sett har uteblivit. Företagen har börjat inse att leverantörerna av molnbaserade tjänster ofta har mer resurser än de själva när det gäller att säkerställa driftsäkerhet och informationssäkerhet även för de mest kritiska funktionerna, säger Timo Tamminen, ansvarig för informationssäkerhet på Opus Capita.

En annan anledning till varför molnbaserade lösningar har blivit så populära är den postmoderna trenden med affärssystem. I stället för att som tidigare förlita sig på en enda leverantör och ett enda servicepaket köper företagen nu det bästa programmet för varje enskild affärsprocess från en specialiserad leverantör.

 – Denna trend har förstärkts tack vare utbudet av molnlösningar som är enkla att integrera. När de allra bästa programmen finns att få som molntjänster sparar företagen både tid och pengar eftersom man inte behöver installera och underhålla programmen lokalt.

Stora fördelar för säkerheten

Det finns många fördelar rent säkerhetsmässigt med att köpa molnbaserade programtjänster. Den molnbaserade miljön är underkastad strikta standarder och följer bästa praxis på området. Produktionsmiljön för OpusCapitas SaaS-tjänst är exempelvis certifierad enligt standarden ISAE 3402 (typ I och II). Eftersom tjänsteleverantören tar ansvar för informationssäkerheten och centraliserar underhållet av såväl program som miljön, kan de ofta erbjuda mer heltäckande tjänster än företagens egna datacenter. 

– Servermiljön övervakas kontinuerligt och eventuella hot kan snabbt bemötas. OpusCapitas SaaS-miljö testas regelbundet av en oberoende part för att upptäcka säkerhetsrisker och attackkänslighet. När testades ditt företags IT-miljö senast av en oberoende part för att hitta eventuella säkerhetsrisker? undrar Timo Tamminen.

Företag brukade hålla sina verksamhetskritiska program borta från molnet för att undvika informationsläckor. Den molnbaserade plattformen kan dock i själva verket skydda företaget mot missbruk. De flesta säkerhetsincidenter uppstår inom organisationerna. I exempelvis Norden begås cirka hälften av alla typer av ekonomiska oegentligheter, som betalningsbedrägerier, av företagets egna medarbetare. Med andra ord kan lokalt installerade program faktiskt öka risken.

SaaS-lösningar uppdateras även automatiskt, vilket innebär att de alltid är uppdaterade. Dessutom innebär dubbla servermiljöer ökad driftsäkerhet, och det förhindrar störningar i programmens funktion.

 – Program uppdateras oftare i dag, vilket innebär mer arbete för den interna IT-avdelningen och ökade kostnader. Molnbaserade tjänster frigör avsevärda resurser från infrastruktur- och programunderhåll, och dessa resurser kan istället användas för att stödja affärsverksamheten på andra sätt.

HenriNya funktioner utan fördröjning


Enligt Gartner, ett bolag specialiserat på teknisk forskning och rådgivning, kommer molntjänster att vara standardlösningen för program år 2020. Inom produktutveckling görs redan de mest aktiva investeringarna i molnbaserade programtjänster och tjänsterna som erbjuds till företagen är huvudsakligen molnbaserade. OpusCapita har även en aktiv utveckling av mer omfattande SaaS-lösningar för hela processen från köp till betalning (Extended Purchase-to-Pay), inklusive likviditetshantering, automatiserad fakturahantering, elektroniska inköp och hantering av produktinformation.

– Molnet är det snabbaste sättet att få de senaste funktionerna för våra lösningar. I stället för att vänta på den årliga uppdateringen kan företagen direkt få tillgång till en förbättrad programvara och de senaste funktionerna, till och med så ofta som varje månad, säger Henri Wiik, produktmarknadschef för automatiserad fakturahantering på OpusCapita. 

SaaS-lösningar är enkla att använda och lätta att bygga ut. Det här är en av de största fördelarna i ett allt mer globalt och snabbrörligt klimat.

 – Företag kan exempelvis snabbt börja använda automatiserad fakturahantering i ett land och senare bygga ut lösningen till att omfatta fler länder. Molnbaserade tjänster ökar organisationernas flexibilitet och stödjer deras tillväxt, säger Henri Wiik.

››› Valmet MNUGF flyttade sin globala betalningsfunktion till molnet och imponerades av den höga informationssäkerhetsstandarden.


Smidig informationssäkerhet och bäst funktionalitet med molnlösningar
Valmet väljer global betalning i molnet