Många företag ser en automatiserad faktureringsfunktion som ett viktigt mål. Hittills har de flesta företagen valt att nöja sig med de enkla förbättringarna och går miste om effektiviteten och kontrollen de skulle kunna få om de automatiserade hela faktureringskedjan.

Tobias Wikstroem 1501Tobias Wikström, chef för automatiserad fakturahantering på OpusCapita, har ett viktigt råd åt företag som vill öka automatiseringen av fakturahanteringen av leverantörsskulder: välj en metod som täcker fler funktioner.

– Det är viktigt att ni har en heltäckande och transparent bild av hela processen från inköp till betalning i er organisation. Företag som misslyckas på detta område hamnar vanligtvis i suboptimeringsdiket, där man får en del av betalningsprocessen att fungera bättre men det leder till mer arbete för andra delar, understryker Tobias Wikström.

Enligt Tobias Wikström är det som främst påverkar en organisations förmåga att uppnå hög grad av automatiserad fakturahantering ganska allmänna saker, och inte verksamhetens storlek, bransch, geografiska täckningsområde eller organisationsstruktur.

– Företagen bör exempelvis se närmare på sin huvuddatahantering, liksom kvaliteten på inköpsprocesserna när man försöka minska andelen manuellt arbete för hanteringen av leverantörsskulder. En annan viktig del för att förbättra kvaliteten på faktureringsprocessen är att granska var leverantörerna befinner sig vad gäller elektronisk fakturering.

Den snabba utvecklingen inom så kallad maskininlärningsteknik och artificiell intelligens öppnar upp nya möjligheter till ytterligare automatisering av operativa uppgifter inom hela processen från köp till betalning. Detta skapar ett behov av ny kompetens på företagens ekonomi- och redovisningsavdelningar.

– I stället för att arbeta med att kontinuerligt korrigera felaktigt bokförda inköpsfakturor i leverantörsreskontrahanteringen, kan exempelvis de som arbetar med redovisning istället bli experter på elektronisk fakturahantering, säger Tobias Wikström.

››› 5 saker du behöver fokusera på för att uppnå helt automatiserad fakturahantering i vår rapport – hämta här!

Många företag ser en automatiserad faktureringsfunktion som ett viktigt mål. Hittills har de flesta företagen valt att nöja sig med de enkla förbättri

Smidig informationssäkerhet och bäst funktionalitet med molnlösningar

Företags har i allt högre grad molnbaserade programtjänster som förstahandsval. SaaS-lösningar har även blivit ekonomichefernas strategiska val.

››› Read full article

Valmet väljer global betalning i molnet

Valmet har valt att skapa en ny, global infrastruktur för leverantörsbetalningar samt hanteringen av kundbetalningar och bankkonton för företagets finansiella servicecenter

››› Read full article