Snabbare utveckling för E-fakturering

Ahti AllikasnEuropas två största intresseorganisationer som arbetar för att sprida användningen av elektronisk fakturering, EESPA (European E-invoicing Service Providers Association) och OpenPEPPOL, vill med förenade krafter trappa upp användandet av e-fakturering i Europa. Samarbetet har som syfte att utveckla en gemensam syn på offentligt stöd från EU för e-fakturering, främja interoperabilitet och införa användarvänliga tjänster.

Ahti Allikas är solution owner för e-faktureringsnätverk på OpusCapita, och han välkomnar samarbetet och säger att det är goda nyheter för europeiska bolag och organisationer.

– Ett närmare samarbete mellan de olika intressenter som representeras av organisationerna bidrar till att lösa problem relaterade till interoperabilitet, som till exempel lokala varianter av ramverk för e-fakturering. Internationell interoperabilitet är en absolut nödvändighet för en bredare användning av elektronisk fakturering, och är särskilt viktigt för leverantörsaktivering. En gemensam interoperabilitet gör det enklare för alla företag, oavsett storlek, bransch eller region att ansluta sig till e-fakturering, säger Ahti Allikas, som även är medlem i EESPA:s ledningsgrupp.

Intresseorganisationerna har kommit överens om att tillsammans arbeta för att utveckla PEPPOL:s specifikationer för e-fakturering och e-inköp ytterligare. Pan-European Public Procurement Online var från början ett projekt finansierat av EU-kommissionen för att förenkla elektroniska inköpsprocesser och göra det lättare för europeiska leverantörer att elektroniskt handla med inköpare från alla offentliga sektorer i Europa. Sedan 2012 har intresseorganisationen OpenPEPPOL hanterat specifikationerna och tagit fram en nätverksinfrastruktur för problemfria e-inköp och e-fakturering över gränserna.

Ahti Allikas berättar att OpenPEPPOL nyligen har lagt fokus på att utveckla funktioner som bättre uppfyller behoven inom e-fakturering B2B. Han leder exempelvis ett av de utvecklingsprojekt som har som syfte att etablera faktureringssvarsmeddelanden, vilket är en viktig funktion för bolag som vill automatisera sina puchase-to-pay-processer.

– PEPPOL kommer att ha stort inflytande på e-faktureringsmiljön i Europa. Tillsammans med EESPA kommer detta även att expandera globalt om ett par år. Fördelarna med det öppna, standardiserade många-till-många-nätverket är tydliga, och jag tror att PEPPOL snart når en brytpunkt och blir förstahandsvalet även inom e-fakturering B2B.

800Px PEPPOL Logo

››› PEPPOL kommer att ändra spelreglerna för e-faktureringAhti Allikas förklarar i sin blogg varför han tror att det blir PEPPOL som förändrar e-fakturering och e-inköp över gränserna.


Snabbare utveckling för E-fakturering
Automatisering blir smart
Jonas Kjellberg, en av grundarna till Skype: Omvälvningar på gång – fintech kommer att förändra hela betalningsscenen