Helt komplett och kundanpassad O2C-process genom förvärvet av Kredithanterarna.

Nu stundar spännande tider på marknaden. Genom förvärvet i maj av snabbväxande Kredithanterarna AB kan OpusCapita nu erbjuda kunder helt kompletta, flexibla och kundanpassade processer för order-to-cash (O2C). Vad Kredithanterarna tillför är en hypermodern teknisk lösning för kundanpassad faktura- och inkassohantering, e-handelsplattform och factoring.

Jimmy Wecklauf– Med förvärvet får OpusCapita en helhetslösning för O2C, i vardagslag kallad "få-betalt-processen". Vi kan förutom fakturering i alla kanaler, papper såväl som alla digitala kanaler, nu även sköta kundreskontra, bevakning av kundfordringar, påminnelser och indrivning till inkasso, säger Andreas Wallin, Director, Presales and Product Management, Opus Capita.

Kredithanterarna har de senaste åren varit ett av de mest snabbväxande företagen inom segmentet kredithantering med tyngdpunkt på processer för fakturahantering, påminnelser och inkasso. Företaget har erbjudit marknaden allt från helt automatiserade processer till unikt kundanpassade flöden där kunder kan följa kravprocesser för sina kundfakturor i realtid via en klientwebb. 

En leverantör för hela betalprocessen

– Med förvärvet blir nu OpusCapita ännu vassare på den svenska marknaden. Kunder kan nu få en leverantör för hela betalprocessen istället för att som tidigare behöva anlita olika företag för olika delar av förloppet från order fram till slutlig betalning av kundfakturor. OpusCapita kan erbjuda en komplett O2C-lösning, som förutom att hantera även mycket stora volymer fakturor i olika digitala format och papper, även kan bevaka, påminna och driva in kundfordringarna på ett effektivt sätt som frigör rörelsekapital hos kunden för ökad likviditet och investeringar, betonar Andreas Wallin.  

Andreas Wallin understryker att Kredithanterarna har varit en snabb liten spelare på marknaden och dessutom har ett sylvasst modernt tekniskt system som är bland de bästa i världen. Kredithanterarna har också ett sympatiskt sätt att behandla sina kunder. De får alla en egen personlig kontaktperson vilket inte är vanligt bland de större bolagen i branschen. Kunderna tvingas inte in i en och samma strömlinjeformade process utan får möjlighet att skapa och använda unikt skräddarsydda kravprocesser mot sina kunder. Lösningen med anpassade rutiner mot olika slags kunder är mer modern och tämligen unik i branschen.

– Processen för påminnelser och inkasso anpassas för varje kundgrupp och typ av kund och såld produkt eller tjänst. Det är ju stor skillnad på små engångskunder och stora vip-kunder och här kan skillnader göras i hur betalningsvillkoren ser ut och kommunikationen sker med kund i kravprocessen, säger Andreas Wallin.

Kompletterar varandra väldigt väl

Kredithanterarnas hela ledning och organisation kommer fortsatt att verka inom OpusCapita. Skillnaden är nu att resurserna är större och erbjudandet till kunder bredare och mer mångfacetterat. Anders Ribjer, försäljningschef på Kredithanterarna, ser klart hur väl de båda företagen kompletterar varandra.

– Vi kompletterar med vår reskontrahantering och kravprocess samt inte minst vårt moderna tekniska system som jag vågar påstå är den bästa tekniska lösningen på marknaden. OpusCapita är å sin sida ett stort välkänt företag med stark etablering i Europa. De har bra system, människor och kompetenser för att effektivisera ekonomiprocesser. Tillsammans kan vi nu utmana även de allra största konkurrenterna på marknaden, säger Anders Ribjer.

– OpusCapita är särskilt starka på printning och skanning samt leverantörsfakturahantering. Vi är starka på den andra sidan - kundfakturor och bevakning, påminnelse och inkasso. Tillsammans har vi ett starkt erbjudande där kunder kan välja vad de vill lägga ut, från att lägga ut allt på outsourcing till att bara lägga ut en specifik del, fortsätter Anders Ribjer.

Extrem hög flexibilitet

Anders Ribjer lyfter särskilt fram hur det tekniska systemet tillåter en extremt hög flexibilitet i skapandet av unika kravprocessflöden för varje typ av kund och såld produkt eller tjänst. Det går att skräddarsy lösningar för varje enskild kund.  

– Vi kan på grund av systemets höga flexibilitet bygga unika kundanpassade lösningar. I säljprocessen kan vi tidigt i projektmöten lägga pussel utifrån kundens förutsättningar där vi lyssnar på kundens önskemål och behov.   

E-handelslösning för fakturering och betalning

Anders Ribjer vill gärna också lyfta fram att Kredithanterarna har utvecklat en stark e-handelslösning för fakturering och betalningar, ett område där företaget också har vuxit snabbt. Deras e-handelslösning har enligt honom många finesser för att passa olika kunders behov.

– Kunderna kan välja mellan att använda oss för administrationen och/eller finansieringen. Det är också en white label-lösning vilket gör att kundens varumärke kan exponeras på fakturorna, betonar Anders Ribjer.

– OC är ett etablerat och välkänt företag med stora resurser. De har en bra uppbyggd organisation och en struktur som vi i dagsläget saknar. Tillsammans kan vi nu erbjuda den bästa tekniska lösningen, en modern e-handelsplattform och kompletta P2P- och O2C-lösningar. Med vår factoring och OpusCapitas finansiering av purchase-to-pay (P2P) så kan vi dessutom finansiera åt båda hållen mot leverantörer och kunder vilket är spännande, avslutar Anders Ribjer.


Helt komplett och kundanpassad O2C-process genom förvärvet av Kredithanterarna.
Global Billentis rapport om e-invoicing: Elektronisk fakturering redo för katapultstart till nästa nivå
Patrik Sallner utsedd till ny koncern vd för OpusCapita
OpusCapita Knowledge Center har öppnat!