Global Billentis rapport om e-invoicing: Elektronisk fakturering redo för katapultstart till nästa nivå

OC_e -invoicingÅr 2015 kommer över 42 miljarder av världens totalt 500 miljarder fakturor att utbytas elektroniskt. Uppskattningen är gjord i en marknadsundersökningsrapport författad och publicerad av Billentis med stöd av OpusCapita.

I Europa är marknadsandelen för elektronisk fakturering redan 40 % i de nordiska länderna och 15 till 40 % i Central- och Sydeuropa och Storbritannien på områdena business-to-business och business-to-government. Rapporten från Billentis uppskattar att den årliga tillväxttakten för e-fakturering i världen är runt 20 %.

”Elektronisk fakturering anses nu framförallt vara en värdeskapande kraft. Vi har sett hur organisationers mål med att använda e-fakturering har skiftat från att bara spara kostnader och effektivisera processer till att främja värdeskapande i handelsnätverket. Målet med att införa elektronisk fakturering är nu mer ofta att främja verksamhetsförmågan hos alla parter i supply chain”, kommenterar Ahti Allikas, Solution Director of O2C services, OpusCapita, den nya rapporten om elektronisk fakturering.

Ett exempel är det ökande intresset för finansiering av fordringar, som exempelvis finansiering av supply chain och dynamisk rabattering. Mot bakgrund av detta finns ett naturligt incitament för e-fakturering eftersom elektronisk fakturering och den effektiva fakturahantering den möjliggör vanligen är förutsättningar för sådana finansieringsprogram.

”Dessutom är optimering av rörelsekapitalet prioriterat hos företag av alla storlekar. Det understryker betydelsen av elektroniska och automatiserade - och därmed snabba och synliga - processer för purchase-to-pay och order-to-cash och där är fakturor centrala element”, säger Ahti Allikas.

Ladda utan kostnad ner Billentis rapport 2015 ”E-invoicing: Entering a new era” HÄR


Helt komplett och kundanpassad O2C-process genom förvärvet av Kredithanterarna.
Global Billentis rapport om e-invoicing: Elektronisk fakturering redo för katapultstart till nästa nivå
Patrik Sallner utsedd till ny koncern vd för OpusCapita
OpusCapita Knowledge Center har öppnat!