Tänk om din lön betalades ut var tredje månad ?

Miika1 MODFörlängda betalningsperioder är ett växande problem för företag. I Finland är det nu inte ovanligt med betalningsvillkor på 60 dagar eller mer. Små och medelstora företags rörelsekapital binds ofta upp långa perioder i produkter och tjänster som de sålt. Detta är ett uppenbart hinder för många verksamheter.

Följande bild gör det enklare att förstå företagens bekymmer. Tänk på hur du sköter din privata hushållsekonomi. Föreställ dig sedan hur det skulle bli om du började få din lön var tredje månad istället för varje månad - och upptäcker det idag. Du skulle tvingas ändra dina planer för semester, inbetalning av lån och många andra saker.

OpusCapita har lösningen på detta problem, nämligen en ny typ av finansiering av försörjningskedjan. Det är ett finansiellt arrangemang som kommer att hjälpa små och medelstora företag att få sina pengar snabbt, till och med inom några dagar om det är nödvändigt. Företagen får därmed möjlighet att förbättra sin likviditet och konkurrenskraft genom att dra fördel av sina stora företagskunders finansiella position. Genom att snabbt få tillbaka dessa kassaresurser, får de små och medelstora företagen möjlighet att investera och öka sin försäljning.

Finansiering av försörjningskedjan är också fördelaktig för köpande företag. De får då möjlighet att hantera sin egen försörjningskedja och kan försäkra sig om att produkter de behöver finns tillgängliga. Samtidigt optimerar de sitt rörelsekapital. OpusCapitas lösning erbjuder även banker investeringsmöjligheter till låg risk.

"Alla parter kommer att tjäna på denna nya lösning. Finansiering av försörjningskedjan är ett bra exempel på den typ av åtgärder Finland behöver nu: positiva lösningar som förbättrar företagens villkor att driva sina verksamheter," säger Miikka Savolainen som ansvarar för lösningen för finansiering av försörjningskedjan (OpusCapita solution for supply-chain financing). 

OpusCapitas lösning för finansiering av försörjningskedjan används i Finland sedan början av året. Till att börja med kommer systemet att inkludera ett stort finskt företag och små och medelstora företag som kan dra fördel av möjligheten att få sina betalningar snabbt.

"Låt oss hålla oss till månadslöner i framtiden," säger Miikka Savolainen.

För mer information om OpusCapita solution for supply-chain financing:

Miikka Savolainen, tel. miikka.savolainen@opuscapita.com


Kundevent visade att det finns efterfrågan på lösningar för global payment factory
Tänk om din lön betalades ut var tredje månad ?