Kundevent visade att det finns efterfrågan på lösningar för global payment factory

Casino Payment Factory Event 12112014 MODFör sin internationella likviditetshantering söker företag nu aktivt lösningar för global payment factory som passar deras behov.

Detta var helt uppenbart på det kundevent som OpusCapita höll i Helsingfors i november 2014. På eventet deltog omkring 20 finansiella beslutsfattare från stora företag verksamma i Finland. Deltagarna hade samlats för att få lära mer om ett banbrytande pionjärprojekt, utbyta erfarenheter och framföra egna synpunkter. De närvarande beslutsfattarna representerar företag med totalt runt 150 000 jobb och en total nettoförsäljning på ungefär 50 miljarder Euro. 

OpusCapitas koncept för payment factory för internationell affärsverksamhet kombinerar OpusCapitas likviditetshantering med globala bankanslutningar via tjänsten Swift Alliance Lite2. Tillsammans utgör denna kombination en sömlös, omfattande och innehållsrik lösning. Den är också den första i sitt slag i de nordiska länderna och norra Europa.

På eventet förklarade ett nordiskt företag, verksamt på fyra kontinenter, vilken typ av lösning för payment factory  det hade utvecklat tillsammans med Swift för att hantera likviditet vid företagsfusioner. De två företagen presenterade vad som troligen för närvarande är den mest avancerade globala payment factory som finns.

"Sallinen Jukka 3 MODDet finns alltid många drivkrafter när företag är på gång att bygga en lösning för payment factory. Nya koncept för payment factory är dock utan tvekan ett huvudskäl till att företag på senare tid har blivit mer aktiva på detta område. Som resultat av smidiga och effektiva lösningar, har vi nått en punkt där företag kan hantera globala betalningsflöden och bankanslutningar på ett centraliserat sätt genom ett system och till en rimlig kostnad," säger Jukka Sallinen, OpusCapita.

"Företag har väntat på en lösning av detta slag. Som vi förväntade oss har vår lösning väckt stort intresse nu när den finns tillgänglig. Flera lösningar är också på väg att implementeras. Det finns en stark efterfrågan på av OpusCapita implementerade lösningar för payment factory baserade på direktanslutningar till nordiska banker. "

"Vårt event i Helsingfors blev en succé. Härnäst tänker vi samla en lika imponerande grupp finansiella beslutsfattare i Stockholm och Oslo," avslutar Jukka Sallinen.

För mer information om OpusCapitas lösningar för payment factory:

OpusCapita

Jukka Sallinen

Solution Owner, Payment Manager

Tel.  +358 40 590 6144

 


Kundevent visade att det finns efterfrågan på lösningar för global payment factory
Tänk om din lön betalades ut var tredje månad ?