Framgångsrikt betalningsfabriksprojekt inom Sapa

Pionjärprojektet med integrerad bankkommunikation vid fusionen var en utmaning värd att anta

Press 2När det joint venture-bolag som bildades mellan strängpressningsföretagen Orkla ASA och Norsk Hydro ASA var upprättat, och ett nytt globalt bolag vid namn Sapa hade skapats, blev det en hektisk tid på ekonomiavdelningen. En helt ny ekonomisk infrastruktur, nya rutiner och verktyg skulle tas fram för att fusionen skulle kunna fullföljas. Och som alltid vid fusioner och förvärv stod likviditetshanteringen överst på ekonomiavdelningens att-göra-lista.

Uppgiften skulle inte bli lätt, eftersom det ekonomiska landskapet runt de båda företagens tidigare system hade fler olikheter än likheter. Till exempel hade bolagen olika banker och cash pool-lösningar, stora skillnader i transaktionshantering, många olika affärssystem och olika lösningar för gränssnitt och konvertering. En annan utmaning var den extremt snäva tidsramen: den nya lösningen skulle fungera ett år efter start – och det utan några avbrott i tjänsterna till bolagets enheter runt om i världen.

Sapa beslutade sig för ett nytt ekonomiskt koncept med betalningsfabrik som skulle uppfylla bolagets operationella och strategiska krav och som kunde införas snabbt och effektivt. De valde OpusCapita för att tillhandahålla lösningen. OpusCapita var en av de första leverantörer som integrerade SWIFT Alliance Lite 2 i sin molnbaserade betalningsfabrik. Sapa var tidigt ute med att anamma denna integrerade lösning för likviditet och bankkommunikationer.

– OpusCapita får höga poäng för funktionella lösningar i Sapas bedömning, och vi har fått ett gott intryck av OpusCapitas kompetens. Tack vare konceptet Software as a Service (programvara som service) fick lösningen ett konkurrenskraftigt pris, och SaaS passar också bolagets strategi. Vi uppskattade också den goda dialog som vi hade med OpusCapita redan från början, säger Lars Grimsgård, vice vd & bolagsekonom på Sapa.

Systemet började införas i december 2013 och det sista företaget hade integrerats i den nya betalningsfabriken den 1 september 2014.

– Vi ser projektet som en stor framgång, det var välstrukturerat och alla parter var fullt engagerade i vad vi höll på med. Vi hade turen att ha oerhört erfarna implementeringsteam hos både Sapa och OpusCapita, konstaterar Lars Grimsgård.

Enligt honom ger den nya lösningen många möjligheter att utveckla finansprocesserna ytterligare. En av fördelarna är de standardiserade förfarandena för kassa och likvida medel.

– Med standardiserad rapportering kan du minska den tid som varje företag lägger ned på rapportering avsevärt, samtidigt som du får en högre kvalitet på de rapporterade siffrorna. Vårt nästa steg är att genomföra den interna bankfunktionen i OpusCapita-lösningen.

Om Sapa:

Sapa bildades 2013 som ett joint venture mellan strängpressningsföretagen Orkla ASA och Norsk Hydro ASA, och är världsledande på aluminiumlösningar. Det nya bolaget kombinerar global räckvidd med lokal närvaro med sina 23 000 anställda i över 40 länder, och tillhandahåller toppkvalitet inom strängpressning, byggsystem och precisionsrör. Sapa har sitt huvudkontor i Oslo och årsomsättningen ligger på 42 miljarder NOK (46,62 miljarder SEK).

›› Läs hela artikeln (på engelska) på OpusCapita References

›› Läs mer om OpusCapitas lösning Payment Manager


Framgångsrikt betalningsfabriksprojekt inom Sapa
Det våras för robotar, betalfabriker och finansierad supply chain