Supply chain finance få loss mer kontanter

MarxOptimering av rörelsekapital och ökade kassaflöden är fortsatt viktiga prioriteringar för företag - oavsett om de är köpare eller leverantörer i försörjningskedjan. Dock är det mycket svårare för parterna att komma överens om åtgärderna för att nå dessa mål.

– Det finns en massa kontanter fastlåsta i supply chain och som kan frigöras på ett sätt som förbättrar verksamhetsdriften och konkurrenskraften hos båda parter. Supply Chain Finance är verkligen en win-win-lösning som gynnar både köpare och leverantör och samtidigt ökar stabiliteten i hela försörjningskedjan, säger Tapani Oksala, Solution Manager of Supply Chain Finance, OpusCapita.

OpusCapita gjorde tidigare i år en undersökning som visade att nordiska företag överväger att förhandla med sina leverantörer om längre betalningstider, detta som ett av de viktigare sätten att optimera rörelsekapitalet. Många ser också förlängda betalningstider som en fråga om konkurrenskraft på internationella marknader eftersom deras konkurrenter från Central- och Sydeuropa har två till tre gånger så långa betalningstider på sina fakturor.

– Baksidan av denna trend är självklart att det sätter extra press på likviditeten hos leverantörerna som redan lider av brist på fungerande kassaflöden, säger Tapani Oksala.

Ett program för Supply Chain Finance (SCF) som sätts upp av en stor köparorganisation utjämnar effekterna av förlängd betalningstid med att ge leverantörerna snabb tillgång till kontanter till låg kostnad. I finansieringsprogrammet kan leverantörer sälja sina av köparen godkända fakturor till en bank eller annan extern finansiär. Finansieringen sker till låg kostnad eftersom den baseras på köparens kreditränta. Köparen har en chans att förlänga sin DPO (Days Payables Outstanding), det vill säga genomsnittligt antal dagar tills leverantörsfaktura är betald, utan att riskera relationer till leverantörer. För leverantören är det en äkta försäljning av sina kundfakturor, så att leverantören snabbt och effektivt får betalt och kan fortsätta uppvisa ett bra DSO (Days Sales Outstanding), snittet för antal dagar tills kundfaktura är betald.   

– Tillgången till ett SCF-program kan hjälpa köparens inköpsorganisation att lyckas i förhandlingarna med leverantörer om utökad betalningstid. Det är en attraktiv möjlighet eftersom kostnaden för finansieringen är väsentligt lägre jämfört med andra finansieringsalternativ. Leverantören har här valet huruvida att välja finansiering eller inte på en faktura-per-faktura-basis, ” säger Tuomas Unhola, Business Director of Supply Chain Finance, OpusCapita.

Best-in-class-lösning

Tillsammans med partnern PrimeRevenue erbjuder OpusCapita en heltäckande tjänst och lösning för Supply Chain Finance som använder PrimeRevenues beprövade handelsplattform. OpusCapita har redan sjösatt sitt första SCF-program i Finland och PrimeRevenue har erfarenhet av att hantera finansieringsprogram för över 20 000 leverantörer över hela världen.

– Genom partnerskap med PrimeRevenue, som är global marknadsledare på området, kan vi erbjuda våra kunder den allra bästa ledande tekniska lösningen. Vi har dessutom lokalanpassat lösningen till nordiska företags behov med hjälp av vår expertis om global betalningshantering och vårt nätverk med redan färdiga bankanslutningar, säger Tuomas Unhola.

Till exempel har OpusCapita ägnat extra uppmärksamhet åt att utveckla den elektroniska processen för så kallad supplier onboarding, det vill säga att få med leverantörer i programmet. Med en sådan elektronisk process blir det möjligt att få med ett stort antal leverantörer i programmet. OpusCapitas SCF-lösning stöder dessutom multipla finansieringsmöjligheter. Programmet kan även självfinansieras av köparorganisationen som en dynamisk rabattlösning, detta utan finansiella tredjepartsinstitutioner.

– Ett företag med stor kassa kan snabba på sina betalningar till sina leverantörer i gengäld mot en dynamisk rabatt: ju tidigare de betalar fakturan, ju större blir rabatten. Köparen kan använda sin stora kassa till att spara pengar på inköpspriser och leverantören har fördelen av att få en tidig betalning av fakturan, understryker Tuomas Unhola.


Posti Group siktar på starkare relationer till leverantörer
Supply chain finance få loss mer kontanter
Från financial management till change management