Posti Group siktar på starkare relationer till leverantörer

Posti SCF Newsletter VIIPosti Group lanserade ett SCF-program i samarbete med OpusCapita denna höst. Juhana Lehtimäki, Head of Sourcing Excellence, Posti Group, menar att erbjudandet om finansiering till leverantörer stödjer Posti Groups strategiska inköpsmål om utökat rörelsekapital och harmoniserade betalningstider.

Posti Group, som erbjuder tjänster för post, logistik och e-handel, har över 7000 aktiva leverantörer i Finland och genomsnittliga betalningstiden för inköpsfakturor är 30 dagar. Enligt Juhana Lehtimäki består majoriteten av leverentörsbasen av små företag som särskilt i transportnäringen är beroende av snabba betalningar.

– Förutom att förbättra vårt eget rörelsekapital, ville vi finna en väg att stödja dessa leverantörer i deras dagliga verksamhet utan att våra inköpspriser skulle behöva höjas, säger Juhana Lehtimäki.

Posti jämförde olika lösningar på marknaden och valde av flera skäl SCF-lösningen från OpusCapita.

– Tack vare den automation som används i OpusCapitas lösning så finns inga begränsningar för antalet leverantörer vi kan ta in i finansieringsprogrammet och även små leverantörer kan delta. Multibankupplägget är också en fördel. Just nu jobbar vi med en europeisk finansiär men tittar på att lägga till nordiska finansinstitutioner också, berättar Juhana Lehtimäki.

Juhana Lehtimäki berömmer också OpusCapitas färdiga processer och verktyg för att analysera leverantörer samt kontakta och få med dem i programmet.

– Det finns helt klart ett intresse bland små och medelstora företag för denna lösning. För oss är lanseringen av programmet också ett sätt att stärka samarbetet med våra viktiga leverantörer och höja vår företagsprofil som en önskvärd partner, avslutar Juhana Lehtimäki.


Posti Group siktar på starkare relationer till leverantörer
Supply chain finance få loss mer kontanter
Från financial management till change management