Allt längre betalningstider en utmaning för nordiska företag

Se resultaten från en nyligen gjord undersökning beställd av OpusCapita

Which MeasuresDen globala trenden med förlängda betalningstider mellan företag påverkar i ökande grad nordiska företags finansiella situation och förmåga att driva verksamheter. Vad en vinner, förlorar den andre: stora inköpsorganisationer drar nytta av längre betalningstider där de kan frigöra nödvändiga tillgångar, medan mindre leverantörer får kämpa med att ha rörelsekapital låst till sålda produkter och tjänster.

En nyligen gjord undersökning beställd av OpusCapita visar att situationen inte ser ut att bli bättre. Företagen som deltog i undersökningen i Finland, Norge och Sverige nämnde förhandlingar med sina leverantörer om betalningsvillkor som en av de viktigaste åtgärderna de planerar för att optimera rörelsekapitalet.

Nästan hälften av de stora företagen som deltog i undersökningen i Finland och Sverige sa att de redan förlängt sina betalningstider. I Norge var det en femtedel av företagen som hittills hade gjort samma sak.

Små och medelstora företag, särskilt i Finland och Sverige, känner av pressen från inköpande företag att förlänga betalningstider ännu mer. 76 procent av finska och 57  procent av svenska respondenter uppger att deras kunder försöker förhandla fram längre betalningstider än förut. I Norge säger 40 procent av respondenterna detsamma.

Men även små och medelstora företag rapporterar om förändringar i betalningsbeteende. Nära en femtedel av företagen i Finland och Norge säger att antalet påminnelser de skickar har ökat. Ett av fyra i Sverige och ett av tre företag i Norge säger att deras kunders betalningar ibland eller regelbundet är försenade. I Finland är det så mycket som 82 procent av respondenterna som säger att deras kunder inte följer överenskomna betalningstider.

Vacklande betalningsdisciplin påfrestning för företag

Do Your Clients”Undersökningsresultaten bekräftar det budskap vi har hört i diskussioner med våra nordiska leverantörer. Det finns ett konstant tryck att komma överens om betalningsvillkor med förlängda betalningstider. Dessutom har betalningsdisciplinen blivit sämre och företag måste i ökande utsträckning hantera försenade betalningar. Det sätter hård press på kassaflödet och företags förmåga att driva sina verksamheter”, säger Miikka Savolainen, Director, OpusCapita.

Företagen betonade betydelsen av tillgänglig finansiering. 64 procent av respondenterna i undersökningen sa att det antingen är extremt eller mycket viktigt för företagets övergripande framgång. Leverantörsfinansiering, factoring och andra alternativa finansieringslösningar stod högt upp på företagens agenda när de överväger saker som kan påverka deras finansiella situation.

”Företag är väl medvetna om de olika finansieringsalternativen, men de känner också att många av dessa finansiella instrument är svåra eller för dyra att använda. Nya flexibla lösningar behövs för att möta utmaningen med allt tuffare betalningsvillkor på ett sätt som tar hänsyn till både köparens och leverantörens intressen och bidrar till ökad konkurrenskraft hos nordiska företag”, säger Miikka Savolainen.

287 finansiella beslutsfattare från företag i Finland, Norge och Sverige svarade på undersökningen. TNS Gallup genomförde undersökningen i december 2014 and mars 2015. Undersökningen beställdes av OpusCapita.


SATO bygger en sömlös kedja för purchase-to-pay
Allt längre betalningstider en utmaning för nordiska företag
Håll ordning och reda! Anders Borg gav raka besked till OpusCapitas gäster