OpusCapita får fullt ansvar för financial management vid Fixuras etablering i Sverige

- Bygger och driftar komplett ekonomistyrning för internationellt kreditföretag inom peer to peer lending

OpuscapitalogoOpusCapitas nya uppdrag omfattar ett hundraprocentigt åtagande för uppbyggnad och drift av hela ekonomistyrningen för Fixura i Sverige. Fixura är ett snabbväxande företag inom den så kallade ”sharing economy”, som inom kort expanderar verksamheten till Sverige. Som ett led i denna etablering har Fixura valt att inleda ett samarbete med OpusCapita.

 OpusCapita ska ansvara för uppbyggnad och drift av Fixuras interna ekonomifunktion. Fixura kopplarihop låntagare med långivare direkt över bolagets unika IT-plattform. Människor som vill ha bättre avkastning på sitt kapital än vad sparkontot ger, kan låna ut pengar till andra.

 Genom ett rigoröst säkerhetssystem för kreditupplysning och riskbedömning kan man få en god avkastning på sitt kapital till rimlig risk och samtidigt få en regelbunden injektion av likviditet varje månad. Låntagarna får en snabb och effektiv lånelösning och slipper byråkrati som banker och mer konventionella kreditinstitut normalt kräver. Långivare och låntagare kommer med hjälp av plattformen gemensamt fram till räntenivå och amorteringstakt.

 – Det är viktigt för oss att ha en kostnadseffektiv administration av hög kvalitet när vi nu går in i en ny marknad, säger Mirja Palola, VD Fixura. Vi är övertygade om att OpusCapita ger oss detta så att vi kan fokusera helt och hållet på att bygga upp vår affärsverksamhet i Sverige. Vi har förmedlat lån för över 330 miljoner kronor. Våra förhoppningar på den svenska marknaden är stora. Marknads-potentialen är dubbelt så stor som i Finland.

 OpusCapita kommer genom sin automatiserade financial management att sköta all bokföring, bokslut, leverantörsreskontra (purchase-to-pay), kundreskontra, löner, reseräkningar och betalningsflöden. OpusCapita är redan verksamt över hela Europa. Det innebär att Fixura potentiellt har möjlighet att bygga vidare på den infrastruktur som skapas med etableringen i Sverige.

 – Avtalet med Fixura demonstrerar ett högt förtroende för OpusCapitas kunskaper och skicklighet inom all ekonomistyrning inte minst inom den finansiella sektorn, säger Ulla Hemmi,VD, OpusCapita. Vi är mycket glada för förtroendet och kommer att leverera med siktet inställt på att få ett långvarigt och utökat förtroende.

Fixuras IT-plattform måste först anspassas till kronvalutan, innan matchningen mellan långivare och låntagare kan starta. Verksamheten planeras vara igång i Sverige i slutet av innevarande år.

För mer information vänligen kontakta

Ulla Hemmi, VD, OpusCapita Sverige
T: +46729-24 70 00
E: ulla.hemmi@opuscapita.com


OpusCapita får fullt ansvar för financial management vid Fixuras etablering i Sverige
Det ekonomiska läget kräver effektivare order-to-cash-processer
Driver den andra generationens fakturaworkflow på trenden för outsourcing?