Det ekonomiska läget kräver effektivare order-to-cash-processer

Processen kundorder till inbetalning, order-to-cash (O2C), är kritiskt viktig för kontroll av likviditet och rörelsekapital. I det nuvarande globala ekonomiska läget prioriterar CFO:er just denna kontroll. Därför har betydelsen ökat att förbättra O2C-processer när företag tittar på sätt att förbättra kontrollen av kundfordringar och inbetalningar.

O2cDetta syns klart i resultaten från en omfattande undersökning om inbetalningsprocesser för kundfordringar hos företag i Finland, Sverige och Norge. Undersökningen var beställd av OpusCapita och resultaten bygger på svar från mer än 450 respondenter.  

”När man talar om saker som behöver förbättras, kan prioriteringar skifta något mellan länderna. Följande mål är dock viktiga i alla tre länder: minimera genomsnittlig kredittid för kundfordringar (Days Sales Outstanding, DSO), minska totalkostnaden för O2C-processen och antalet dåliga skulder samt maximera hur nöjda kunderna är”, säger Kari Martelius, Director, Receivable Manager solution, OpusCapita.

Kari Martelius menar att målen inte är separata utan hänger ihop. Han understryker att det finns medel för att kunna nå alla mål samtidigt och listar fyra steg som leder till en bättre O2C-process:

Första steget är att automatisera processen så mycket som det är rimligt. Med automatisering går det att korta ner kredittiderna, minska en del kostnader som är knutna till processen och få ner antalet faktureringsfel som orsakas av manuella ingrepp.

Andra steget är att ha kontroll från början till slut av hela O2C-processen. Det ger en mycket bättre överblick. Kari Martelius berättar att det finns exempel där tio tusentals euro i onödiga externa finansieringskostnader kunnat minskas till nära noll tack vare bättre överblick av hela O2C-processen.   

Det tredje steget är att förenkla processen.

“Vanligen är fler än en enhet i en organisation inblandad i O2C-processen och tre till fem olika externa partners kan hantera små delar av den. Detta leder till fördröjningar som kan öka den genomsnittliga kredittiden för kundfordringar med tre till fem dagar. Om ditt företag har en årlig intäkt på 130 M€ och du kan minska den genomsnittliga kredittiden med tre dagar, så innebär det att du frigör över 1 M€ i likvida medel”, understryker Kari Martelius.  

För att kunderna ska vara nöjda är det naturligtvis viktigt att faktureringen är korrekt. När det målet är uppnått, går det att ta det fjärde steget och utnyttja O2C-processen för att skapa nya affärsmöjligheter. Det blir möjligt genom att till kundfakturor knyta några tjänster som ger mervärde, som målinriktade säljkampanjer och information om företagserbjudanden.

För mer information, kontakta:

Kari Martelius, Director, Receivable Manager solution, OpusCapita Group Ltd.
kari.martelius@opuscapita.com


OpusCapita får fullt ansvar för financial management vid Fixuras etablering i Sverige
Det ekonomiska läget kräver effektivare order-to-cash-processer
Driver den andra generationens fakturaworkflow på trenden för outsourcing?