Gemensam plattform för alla betalningsströmmar

Gemensamlp

Effektivt skydd för bolag mot ekonomisk cyberbrottslighet. Det är de manuella betalningarna från höga befattningshavare som utgör den största säkerhetsrisken för organisationer att utsättas för ekonomisk cyberbrottslighet. Det finns dock en rad åtgärder som kraftigt kan minska risken att utsättas för denna nya typ av brottlighet. En stark företagskultur och löpande automatisk övervakning med mjukvara som baserat på betalningsmönster stoppar misstänka betalningar är några sådana åtgärder som ger effekt.

World Economic Forum har rankat de största riskerna som världen står inför. Internetbedrägerier och cyberbrottlighet hamnade båda bland de tio värsta hoten, faktiskt större än till exempel bristen på färskt vatten. 

Det är alltså en fråga vi alla måste ta på största allvar, även här i Norden. Enligt PwCs Global Economic Crime Survey 2016 utsätts en fjärdedel av företagen i Norden för cyberbrottslighet.

Det är den näst vanligaste formen av ekonomisk brottslighet efter vanliga bedrägerier och förskingring. De senaste två åren har 36 procent av alla organisationer på ett eller annat sätt utsatts  för ekonomisk brottlighet.

VD extra utsatt

Manuella betalningar utgör den största risken. Kriminella utnyttjar ofta auktoriteten av  VD eller annan person i ledande ställning för att undgå organisationens vanliga kontrollfunktioner.

Via e-post sänds en falsk begäran om en brådskande överföring i VDs namn. VD kanske inte hinner tänka sig för och kontrollera mejlets äkthet och ekonomiavdelningen betalar ut beloppet i god tro. 

Via sociala medier publicerar vi idag en mängd information om oss själva vilket gör oss enkla att följa och kartlägga. Därför också tacksamma offer för skräddarsydda cyberattacker eller ”whaling” som är begreppet som ofta används.

Det finns avancerade spionprogram där bedragare följer sina tilltänkta offers e-post konton. På så sätt kan de identifiera rätt tidpunkt att slå till.

Det är därför som det är viktigt att skydda ett företags höga befattningshavare genom att deras aktivitet på sociala medier kontrolleras.

Risken för bedrägerier kan minskas kraftigt. I många fall skulle bedrägeriet ha stannat vid ett försök om organisationen haft en gemensam plattform som sköter hela betalningsprocessen i ett enda ekosystem.

Gemensam plattform ökar skyddet

Idag har många organisationer skilda plattformar för att hanterar olika delar av betalningsprocessen. Till exempel ett system för varje separat bank.

I branscher med stora fakturaflöden som byggsektorn och detaljhandeln ökar behovet av att harmonisera betalningsflödena för att öka skyddet. 

Men interna risker kan minska drastiskt om man följer ett par grundläggande regler.

Stärk företagskulturen

Bygg en företagskultur som prioriterar säkerhet och genomlysning i betalningsprocessen. Det kräver i sin tur en löpande och öppen dialog mellan finansavdelningen och IT-avdelningen.

Det är centralt i den digitala ekonomin där förändringen går fort. Företag har höga krav på sig att ständigt uppdatera sin programvara.

Övervaka betalningsprocessen

Utarbeta en plan för att snabbt upptäcka och reagera på misstänkta bedrägerier. Fokusera på betalningsströmmar med hög risk. Till dessa hör, som nämnts, manuella betalningar utförda av höga befattningshavare.

Glöm inte att skapa rutiner för hur medarbetares access hanteras på ett säkert sätt. Planen bör även inkludera en manual för värsta tänkbara scenario.

Standardisering

Var noga med att följa branschspecifika riktlinjer. Använd lösningar med erkänt hög kvalité och som baseras på en enda plattform.

För att väsentligt öka skyddet mot ekonomiska cyberbrottslingar krävs dessutom en kontinuerlig riskanalys och uppdateringar av befintliga affärs- IT- och betalningssystemen.

Använd automatiserade kontrollmekanismer

Inför flerfaktors autentisering - principen med fyra ögon - som standard för att logga in i affärssystemet. En automatiserad programvara som möjliggör att svartlista  ovanliga betalningsströmmar ger ett kraftigt förstärkt skydd.

Företag och  organisationer behöver ta ett helhetsgrepp på sättet att hantera sin betalningsprocess.     Hälften av bolagen på finska börsen (OMX Helsinki) använder redan OpusCapitas end-to-end lösning för att säkra betalprocesserna.

OpusCapitas lösning har implementerats i cirka 1000 företag, varav ett tiotal av de största svenska börsbolagen. 

OpusCapita erbjuder avancerad kontroll och styrning av arbetsflödet för en organisations totala betalningsflöde, kan larma för och svartlista ovanliga betalningsströmmar. Organisationer kan skräddarsy sin lösning för att arbeta med samtliga back office-system, banker och betalningsprocesser.

›› Läs mer om OpusCapitas Cash Management lösning här.

›› OpusCapitas chef för Cash Management, Jukka Sallinens har även hållit flera webinars som du finner här.

 

Läs mer om:
Cash management
Payments
Liquidity
In-House Banking
Collections