AUTOMATISERADE PROCESSER MED HJÄLP AV RPA - ROBOT PROCESS AUTOMATION

Om du är nyfiken på att veta mer om hur robotar kan användas i praktiken i dina affärsprocesser, har du kommit helt rätt. OpusCapita har under ett flertal år varit en pionjär inom området genom att använda robotar i de finansiella processer som våra kunder har outsourcat till oss.

Många kunder har nu själva börjat titta på den bakomliggande tekniken och är nyfikna på inom vilka processer det finns störst potential för effektiviseringar och besparingar. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter vid ett förutsättningslöst möte.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur automatiserade robotprocesser kan hjälpa ditt företag ››

Vilken är er potential?
Vi kan i ett eventuellt nästa steg hjälpa Er att hitta er automations potential och skapa ett business case genom att genomföra en förstudie som vi just nu erbjuder till ett fast och konkurrenskraftigt pris - 6.000 EUR.

Ledtiden för förstudien är 1 månad från start till presentationen, i vilken vi i ett business case kommer att presentera dels kostnaden för robotarna men även besparingspotentialen i tid för de olika processerna. Ni får också en föreslagen prioriteringsordning och uppskattad tidsåtgång för utvecklingen.

Vägen framåt
Väljer Ni sedan att gå vidare med börja tillämpa RPA, är vårt förslag att Ni börjar med att genomföra ett pilot-projekt. Det hjälper vi Er gärna med.  Om vi sedan får förtroendet att bli Er partner inom RPA, kan Ni välja att låta oss tar hand om implementering, driftsättning, övervakning och underhåll av den virtuella arbetsstyrkan i en SaaS-lösning eller om Ni föredrar i er egen miljö.

Vi har 10+ skickliga robotprogrammerare och 60+ Robotics Academy-certifierade medarbetare som står redo att erbjuda Er våra tjänster.

Ta en titt på vad vår robotarbetsstyrka gör:

Vad är automatiserade robotprocesser (RPA)?
Automatiserade robotprocesser (RPA) använder en programvarurobot som utför uppgifter i ett system eller ett program på samma sätt som en människa gör. Roboten blir en virtuell medarbetare som kan utföra manuella och mycket repetitiva underprocesser eller uppgifter som kräver stor exakthet.

Fördelarna med RPA är att mänskliga medarbetare inte längre behöver utföra dessa tråkiga och repetitiva uppgifter och att dessa uppgifter kan göras mycket snabbare.

Vad kan automatiserade robotprocesser användas för?
Den ”virtuella arbetsstyrkan” är perfekt för återkommande repetitiva arbetsuppgifter, såsom vanligt återfinns inom ekonomi, personal eller kundtjänstavdelningar, alternativt någonstans i företaget där stor mängd datahantering återfinns.

Fördelar med automatiserade robotprocesser (RPA)

Frigör tid för medarbetare: Programvarurobotar kan ge medarbetare mer tid till att fokusera på värdeskapande aktiviteter, såsom support till verksamheten och problemlösning.

Kostnadsbesparingar: Beroende på arbetsuppgifter och moment, kan en robot ersätta upp till 10 anställda.

Skalbarhet: Robotar som en cloudtjänst från OpusCapita medför flexibilitet som gör att du snabbt och enkelt kan lägga till mer virtuell arbetskraft för att uppfylla ändrade företagsbehov. Du kan också ha en robot lokalt på din dator för att utföra vissa arbetsuppgifter och du kan också lära dig att programmera roboten själv för enklare processer.

RPA som en tjänst
Vi erbjuder en SaaS lösning där OpusCapita tar hand om implementering, driftsättning, övervakning och underhåll av den virtuella arbetsstyrkan vilket av många upplevs som en stor fördel jämfört med att göra detta själva. Genom att nyttja vår mångåriga erfarenhet från robotisering och finansiella processer, erbjuds en snabb ROI samtidigt som risken i projektet minskas jämfört att köpa tjänsten från en liten lokal konsult.

RPA konsulter
OpusCapita kan också erbjuda konsulthjälp för företag som själva vill ansvara för driften. Du får naturligtvis tillgång till samma teknik och projektmetodik som vi kan erbjuda i vår SaaS lösning.

Licenser UiPath
OpusCapita är UiPath-partner och använder denna programvara i våra RPA-processer. Vi kan tillhandahålla licenser för deras programvaror.

OpusCapita erbjuder ett komplett sortiment av tjänster inom området RPA:

  • RPA-konsultation: identifierar din organisations potential samt roadmap för implementation av robotar
  • RPA-implementering: konfigurerar automatiseringen 
  • RPA-molnmiljö: plattform och kapacitet att använda virtuella arbetsstyrkor i produktion
  • RPA-hantering: övervakning och underhållstjänster

Kontakta oss om du vill veta mer om hur automatiserade robotprocesser kan hjälpa ditt företag ››