eProcurement med OpusCapita ger huvudintressenter och nyckelprocesser resultat

eProcurement med OpusCapita ger huvudintressenter och nyckelprocesser resultat kontroll, synlighet och effektivitet. Detta är viktiga KPI:er för alla inköpsavdelningar. Genom effektiv implementering av anskaffning, hantering av leverantörsinformation och inköp hjälper vi organisationer uppnå mätbara resultat.

Global konkurrens har tvingat företag att konstant göra av med mindre resurser och jakten efter kostnadsbesparingar och processeffektivitet fortsätter att vara i fokus. Ett område med mätbara fördelar är automatiseringen av eProcurement-processer inklusive anskaffning, upphandling och fakturahantering. Leverantörsengagemang och -hantering är ett annat område som kan dra fördel av eProcurement.

OpusCapita eProcurement är din lösning för att förverkliga fördelarna av automatisering av inköp. Vi tillhandahåller en end-to-end molnbaserad lösning för automatisering:

OpusCapita eProcurement-lösning: Anskaffningsmoduler

OpusCapita eProcurement automatiserar anskaffningsprocessen, minskar kostnader och ger köpare fler tillfällen att samarbeta med leverantörer genom de första anskaffningsstegen fram till kontraktering. Vi erbjuder en portal till leverantörsnätverket och en självbedömning av leverantörer och anbudsverktyg.

Modul för att hantera leverantörsinformation: Supplier Information Manager

Inköpsprocessen börjar med valet av leverantör. Istället för komplexa manualer och felbenägna processer tillhandahåller OpusCapitas Supplier Information Manager många olika arbetsflöden för leverantörshantering avseende alla aspekter av informationsutbytet mellan köpare och leverantör. Exempelvis måste kontrakterade leverantörer tillhandahålla speciell prissättning eller bekräftelse av tillgänglighet baserat på unika krav inklusive projektupphandling, volymbaserade inköp och tre-buds köpkrav.

 Läs faktabladet för OpusCapita Supplier Information Manager ››

Modul för begäran om erbjudanden från leverantör: Request for Quote

Modulen OpusCapita Request for Quote (RfQ) hjälper dig att snabbt behandla pris- och tillgänglighetsförfrågningar. Anbud för stora inköpsprojekt kan också förberedas med den enkla och säkra processen. Leverantörsanbud inkluderar möjligheten att definiera omfånget av leverantörsanbudet, identifiera de kvalificerade leverantörerna, inhämta anbud från dessa leverantörer och slutligen tilldela omfånget till vald leverantör.

Läs faktabladet för OpusCapita Request for Quote ››

Opuscapita eProcurement-lösning: Inköpsmoduler

Kontroll och redovisning av inköpsresultat från en strukturerad upphandlingsprocess. Hanteringsprocessen för rekvisitioner säkerställer att inköpsgodkännande och redovisning sker före frigivningen av inköpsordern. Automatiseringen av skapande av inköpsordrar såväl som elektronisk leverans säkerställer en sändning i tid och godkännande av leverantörens inköpsordrar. Dokumentation av ordermottagande kan ske om tillämpligt, antingen vid leveransplatsen eller den sökandes skrivbord.

Moduler för elektroniska kataloger och intelligenta blanketter: Online Product Catalog and Smart Forms

Online Product Catalog är vad dina anställda kommer att använda för att köpa de produkter och tjänster de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Katalogen innehåller endast i förväg godkända produkter från kontrakterade leverantörer. Den har ett intuitivt användargränssnitt som gör det lika enkelt att handla som i en B2C-nätbutik.

Vi erbjuder även Smart Forms - intelligenta formulär som kan användas för upphandling av personliga produkter - så som visitkort - och serviceupphandling för sådant som konsulttjänster, underhåll och support. Användandet av Smart Forms hjälper till att utöka utgiftsomfånget under hanteringen: kunder som har använt Smart Forms för dessa sorters behov har sett en ökning på mer än 60 % i deras utgifter under hantering för tjänster och konfigurerbara produkter.

Läs faktabladet för OpusCapita Online Product Catalog ››

Läs faktabladet för OpusCapita Smart Forms ››

Modul för inköpshantering: Procurement Manager

OpusCapita Procurement Manager gör redovisningen och godkännanden enklare. Den fyller i köparens information i förväg och kan även ladda ytterligare data baserat på vad du rekvirerar. Meddelanden till godkännaren eller leverantören kan läggas till. Och när du tryckt på klar skickas rekvisitionen automatiskt till godkännaren som kan godkännas från valfri dator eller mobil enhet.

Läs faktabladet för OpusCapita Procurement Manager ››

eProcurement från OpusCapita ger nyckelpersonerna i din inköpsprocess den kontroll, synlighet och effektivitet de behöver. Med OpusCapita
eProcurement får du kostnadsbesparingar, utgiftskontroll och efterlevnad.