Forhindra Betalningsbedrägerierna

SKYDDA DIN BETALNINGSPROCESS MOT BEDRÄGERIER

Samtidigt som Treasury och Cash Management- roller har full fokus på att reducera risker associerade med osäkerhet inom ekonomin och det politiska klimatet, måste de också öka sin uppmärksamhet för att bekämpa bedrägerier. Betalningsbedrägerier påverkar nästan alla företag och för första gången är cyberbrottslighet den andra största rapporterade eko-brottsligheten. Det är fortsatt allt viktigare för företag att ha synlighet och kontroll över deras betalningsprocesser.

OpusCapita har skapat detta resurscentrum för att hjälpa dig att förstå risken av betalningsbedrägerier och olika åtgärder du kan vidta för att minska dessa risker, samt ett gratis verktyg som du kan använda för att uppnå ökad insyn och kontroll över dina processer. 

Ta reda på mer om betalningsbedrägeri och hur man förhindrar det

Områden som löper risk för betalningsbedrägerier

Betalningsbedrägeri är något du inte har råd att ignorera. Det växer ständigt - både i frekvens och kostnad. Faktiskt utsattes 73 % av företag för betalningsbedrägerier 2015.

Trots detta har 22 % av alla företag aldrig utfört en utvärdering av bedrägeririskerna. Är ni en av dem?
Att hantera risken för betalningsbedrägerier kräver ett holistiskt synsätt: farorna kommer både inifrån och utifrån företaget.

Ladda ned vår infograf: Områden med en hög risk för betalningsbedrägeri för att ta reda på mer >>

Areas at risk of payment fraud infographic

Steg du kan vidta för att minska betalningsbedrägerier

Eftersom nästan tre miljarder dollar har gått förlorade på grund av bluffmejl till företag sedan 2013 är det nu en prioritet för kassaavdelningar att skapa en säker betalningsprocess.

Att undvika bedrägerier genom att skapa en säker betalningsprocess kräver ett holistiskt synsätt. Företag måste få en tydligare sikt, skapa harmoniserade processer, kontrollera användarrättigheterna och använda sig av den senaste tekniken.

Se vår infograf för steg du kan vidta för att minska betalningsbedrägeri >>

Steps for making your payment process secure

Använd vårt bedrägeriutvärderingsverktyg för att ta reda på det!

Att begränsa din exponering för bedrägerier kräver medvetenhet, planering och att följa sunda processer. Använd vårt bedrägeriutvärderingsverktyg för att ta reda på hur du står dig i kriget mot bedragare.

Ta vår gratis utvärdering av risken för betalningsbedrägerier nu >>

Payment Fraud Risk Assessment tool

Använd vår matris för behörighetskontroll för att hantera användarrättigheter

Bedragare kommer inte alltid utifrån - ibland finns de inne i företaget. Dåligt utformade processer och slapphänta kontroller är ofta orsaken.

Ladda ned vår matris för behörighetskontroll för att minska risken för interna bedrägerier >>

Access Control Matrix tool for fraud prevention

Ladda ned vår gratis e-bok: Att minska bedrägerier och risker inom företagets betalningsprocess

Är ditt kassaflöde skyddat mot bedrägerier?

Vår e-bok om förebyggande åtgärder mot bedrägerier ger ett omfattande perspektiv av företags betalningssäkerhet och hjälper dig att skydda kassaflödet mot bedrägerier i en alltmer hotfull miljö.

Betalningsbedrägeri har blivit ett verkligt och permanent hot mot organisationer av alla storlekar. Flera studier visar en anmärkningsvärd ökning av både bedrägeriförsök och de ekonomiska skador som orsakas av bedrägeri. Cash Managers och kassörer på företag tvingas bekämpa finans- och cyberbrott och måste alltmer fokusera på att förebygga bedrägerier vid köp- och betalningsprocesser.

Ladda ned vår e-bok för att ta reda på mer om hur du kan förhindra betalningsbedrägeri >>

How to prevent payment fraud ebook

Ta reda på hur du ökar transparens och kontroll med OpusCapita Payments

OpusCapita Payments integrerar sömlöst alla dina finanssystem till en säker gateway, vilken centraliserar din grupps betalningar för att minska risken för bedrägeri och cyberbrott. Alla ERP-, manuella och kassabetalningar kan hanteras inom vår enkla och lättanvända lösning.

Ta reda på mer om OpusCapita Payments >>

Payment Management solution

Kontakta oss idag för att ta reda på mer om hur du kan bekämpa betalningsbedrägeri

Kontakta oss för att ta reda på mer Läs mer om vår Payment management-lösning