CASH MANAGEMENT-LÖSNING

Moderna cash management-lösningar hjälper bolag att hantera alla sina finansiella processer mellan bank och företag och vice versa samt interna betalningar effektivt och centraliserat. OpusCapitas cash management-lösning är en global molntjänst som kan sammanlänkas med valfri bank och företagens back office-ekonomisystem. Vårt fokus är att hjälpa dig reducera risker och bedrägerier, implementera koncernomspännande homogena processer, främja automatisering och ge en fullständig insyn i kassaflödet.

Att sammanföra stora bolags betalningar och inkasseringar till centralt administrerade finansförvaltningar är en stark trend just nu. En modern finansförvaltning behöver betalnings- och inkasseringslösningar som ända från grunden är anpassade till att uppfylla branschens beprövade metoder och standarder. Med hjälp av likviditetsprognosernas vedertagna roll kan välpresterande företags ekonomiavdelningar inte bara hantera kassaflödet mer effektivt, utan också få värdefulla kassaflödesanalyser som gagnar verksamheten.

Fler än tusen organisationer förlitar sig på OpusCapitas molnbaserade betalnings- och cash management-lösningar med slutanvändare i över 50 länder. Vi är stolta över att vara ett av mycket få företag globalt sett som har tilldelats 2015 och 2016 SWIFT Certified Applications Corporate Cash Management för våra molnbaserade lösningar som garanterat uppfyller kraven från de internationella företagen.

Här på OpusCapita tror vi starkt på att artificiell intelligens och maskininlärning kan användas i flera finansiella processer. För cash management har vi för närvarande program som inkluderar maskininlärning (ML = machine learning) som ska identifiera bedrägeri och stora avvikelser samt artificiell intelligens (AI) som tar fram likviditetsprognoser. Trots att dessa områden fortfarande är under utveckling vill vi gärna diskutera varför och hur vi tror att både AI och ML kan leverera snabbare och mer exakta cash management-processer inom en nära framtid.