Buyer Supplier Ecosystem

I samband med företagens försök att växa omfattar deras supply chains allt mer, kostnaderna för kontroll av efterlevnad stiger och risken för bedrägeri ökar. Därmed tilltar också behovet av transparens och samarbete med de partner som gör din verksamhet möjlig.

Vi på OpusCapita välkomnar den nya digitala eran med Buyer Supplier Ecosystem. Här kan optimerad programvara, teknik för moln och mobilitet samt big data smälta samman med maskininlärning för att erbjuda supply chain-medarbetare, redovisningsorganisationer och finansförvaltningar över hela världen en integrerad plattform där de kan samarbeta med leverantörerna.

Med en företagsomspännande inblick i leverantörernas order-, fakturerings- och betalningshantering kan de förbättrade möjligheterna till att fatta rätt beslut hjälpa till att ta optimeringen av rörelsekapitalet till nästa nivå.

OpusCapitas Buyer Supplier Ecosystem för inköpare består av fem moduler integrerade med varandra för att kunna förse köparen med en fullständig insyn i leverantörens ekosystem.

  • Inköp – Att utföra, hantera och kontrollera indirekta inköp mer effektivt i syfte att ge en fullständig inblick över utgifterna och säkerställa att alla delar av avtalet efterlevs.
  • Automatiserad fakturahantering – För centraliserad och enkel hantering av inköpsfakturor, vilket skapar en smidig inköpsprocess och fakturahantering med fullständiga spårningsfunktioner.
  • Cash management – För automatisering och kontroll av alla interna och externa betalningar och inkasseringar samt säkerställande att reglerna efterlevs. Kombinerar dessutom kassaprognoser från framtida flöden i nuvarande faktiska innehav.
  • Finansiering – Används för att öka både köparens och leverantörens rörelsekapital och kassaflöden, vilket förbättrar den ekonomiska utvecklingen och stabiliteten i hela deras supply chain.
  • Nätverk för fakturering och meddelanden – Via en och samma anslutningspunkt kan du nå hundratusentals potentiella affärspartner och utbyta allt från inköpsordrar till fakturor i olika format som XML, EDIFACT och PDF. Anslutningen ser också till att ditt företag efterlever gällande faktureringslagar.

Dessutom erbjuder OpusCapita flera leverantörsverktyg som sömlöst kan integreras i köparnas system. Dessa innefattar t.ex. Supplier Portal och moduler för fakturautskick samt vår erfarenhet av att lära leverantörer använda program för e-fakturering och supply chain-finansiering.