Områden som löper störst risk för betalnings­bedrägerier

Betalningar i riskzonen

Är du bland de 73 procent av företagen som har utsatts för betalningsbedrägerier under 2015?
Det första steget är att förstå vilka specifika områden för just ditt företag som löper störst risk.

Betalningsbedrägerier är ett mångfasetterat problem och kräver ett holistiskt synsätt. Genom att förstå inom vilka områden dina processer är som mest utsatta, blir det enklare för dig att ta relevanta steg som behövs för att minska riskerna.

Se infograf >>

Ladda ner vår e-bok om hur man förhindrar betalningsbedrägerier

Vår e-bok om förebyggande åtgärder mot bedrägerier ger ett holistiskt perspektiv av företags betalningssäkerhet och hjälper dig att skydda kassaflödet mot bedrägerier i en alltmer utmanande digital verklighet.

 

 

 

payment fraud