Betalnings­bedrägeriets storlek

Förstå ökningen av betalningsbedrägerier riktat mot företag

Betalningsbedrägerier är en växande riskfaktor inom företagssektorn och blir viktigare och viktigare för företagens finanschefer att ha i åtanke.

Bedrägerihantering är en växande del av företagens verksamhet och även om vi alla vet att bedrägerier inträffar, har vi ofta inte full förståelse för problemets storlek och omfattning. Företagens finanschefer och kassörer fokuserar traditionellt på att minimera de risker som ett osäkert ekonomiskt och politiskt klimat medför. Nuförtiden måste de dock i allt högre grad ägna sig åt bedrägeribekämpning. 

Betalningsbedrägerier ökar för varje år både när det gäller antalet attacker och hur mycket pengar som går förlorade, och det blir mer och mer sofistikerat. Enligt Price Waterhouse Cooper var 2016 det år då nätbrottslighet blev den näst vanligaste typen av ekonomisk brottslighet. 

Se infograf >>

Ladda ner vår e-bok om hur man förhindrar betalningsbedrägerier

Vår e-bok om förebyggande åtgärder mot bedrägerier ger ett holistiskt perspektiv av företags betalningssäkerhet och hjälper dig att skydda kassaflödet mot bedrägerier i en alltmer utmanande digital verklighet.

 

 

 

payment fraud