NÄR SMARTARE INKÖP BETYDER …

att skapa enkelhet i en komplex affärsmiljö.

Inköpslösning bygger konkurrensfördelar inom logistik - fallstudie

Det fanns en tid då inköp för underhåll, reparationer och drift (MRO) sågs som en stödfunktion för företagets huvudverksamhet. Så är det inte längre.

Inköp för underhåll, reparationer och drift (MRO)

I en tid då tidslinjer och kostnadsstrukturer betyder allt, har inköp fått en central roll i tillgångsförvaltningsstrategierna på några av världens mäktigaste företag.

I den här e-boken tar vi en närmare titt på hur smart inköpslösning för underhåll, reparationer och drift kan ge företag en konkurrensfördel. Vi illustrerar detta med en fallstudie av en global frakt- och logistikkoncern.

Vi diskuterar

  • utmaningarna med oberoende inköp och äldre ERP-system
  • hur arbetsflödesautomatisering kan underlätta tillgångsförvaltning
  • hur effektiv katalogsökning är startpunkten för ett förnyelseprojekt för inköp för underhåll, reparationer och drift

Ladda ner fallstudien nu ››