Treasury

Säkerställer transparens och minimerar risker

Vad har flexibla bankkanaler och internetrelaterad brottslighet gemensamt? Inte så mycket om man ser till organisationen som helhet, men för den som arbetar på finansförvaltningen är det ett av de stora problemen. Moderna finansförvaltningar måste snabbt anpassa sig för att kunna säkerställa transparens och tydlig överblick över var pengarna finns, optimera bankkostnader och bekämpa internetrelaterad brottslighet och bedrägeri.

Tresuary

Med OpusCapitas cash management-lösningar går det att välja bankkanaler (SWIFT och direktanslutningar) och optimera bankkostnaderna. Denna hybridmodell för bankanslutningar gör det möjligt att optimera kostnaderna för bankkanalerna och anpassa dem till lokala behov där detta är nödvändigt (t.ex. lokala överföringsfiler som inte är tillgängliga via SWIFT).

I cash management måste det finnas lätthanterliga, rollbaserade användarbehörigheter för huvudanvändarna, betalningsmallar som förebygger vd-bedrägerier och andra internetrelaterade brott samt heltäckande spårningsfunktioner för varje betalning, batch och åtgärd i systemet. Detta ger full insyn i kassa och överföringar och gör det möjligt att på ett tidigt stadium identifiera potentiellt bedrägeri samtidigt som processer och verktyg blir smidigare att använda.

Vi har ett nära samarbete med många av våra cash management-kunder, vilket säkerställer att de via en öppen dialog med våra produktexperter har ett direkt inflytande på våra färdplaner och utvecklingsplaner när så behövs.